Επικοινωνία

Η γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» εδρεύει στο «Αρεταίειον» Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών (οδός Βασ. Σοφίας 76), στη Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού των εξωτερικών ιατρείων.

Μέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 12:00 -14:00 μμ
Τηλέφωνο: 210-7286298 (κα Μ. Ρήγα)
Ε-mail: mrriga@med.uoa.gr | info@researchreproduction.gr

Επικοινωνία

 

Verification