Αξιολόγηση Διδασκόντων

Οι φοιτητές υποχρεούνται να κάνουν αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του Π.Μ.Σ. μετά το πέρας του κάθε κύκλου μαθημάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Μ.Σ.

    Συμπληρώστε μια φόρμα για κάθε διδάσκοντα

 

Verification