Αξιολόγηση Μαθημάτων Π.Μ.Σ.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να κάνουν αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του Π.Μ.Σ. μετά το πέρας του κάθε κύκλου μαθημάτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ.

    Συμπληρώστε μια φόρμα για κάθε μάθημα

  • A. Επαφή του φοιτητή με το μάθημα

  • Β. Μάθημα

  • Γ. Σημειώσεις - Βιβλιογραφία

  • Δ. Διδασκαλία

  • Ε. Εξέταση μαθήματος

 

Verification