16η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας “Καρκίνος Ενδομητρίου, Καρκίνος Ωοθηκών, Καρκίνος Μαστού”

  Στρογγυλό τραπέζι Ι – Καρκίνος Ενδομητρίου
|
Περιγραφή-ιστολογία
Κ. Παυλάκη
play-button2
Επιδημολογία-διάγνωση
Ν. Σαλάκος
play-button2
Χειρουργική θεραπεία
Γ. Κολιόπουλος
play-button2
Φαρμακευτική θεραπεία
Χ. Παπαδημητρίου
play-button2
|
  Στρογγυλό τραπέζι ΙI – Καρκίνος Ωοθηκών
|
Περιγραφή-ιστολογία
Β. Ζολώτα
play-button2
Επιδημολογία-διάγνωση
Π. Χριστόπουλος
play-button2
Χειρουργική θεραπεία
Ν. Βλάχος
Φαρμακευτική θεραπεία
Γ. Μακρής
play-button2
|
Στρογγυλό τραπέζι ΙII – Καρκίνος Μαστού
|
Περιγραφή-ιστολογία
Ε. Σπανίδου-Καρβούνη
play-button2
Επιδημολογία-διάγνωση
Σ Ζερβουδης
Χειρουργική θεραπεία
Ε. Φαλιάκου – Δ. Μαστοράκος
play-button2
Φαρμακευτική θεραπεία
Η. Κοττέας
play-button2

Ενδοκρινολογική παρακολούθηση της φαρμακευτικής θεραπείας των τριών καρκίνων
Ε. Λαμπρινουδάκη
play-button2

Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού, “Αρεταίειον” Νοσοκομείο

Σε συνεργασία με το Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο-Μαιευτήριο “Έλενα Βενιζέλου”

16η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας
“Καρκίνος Ενδομητρίου, Ωοθηκών, Μαστού”

Σάββατο 17 Δεκαμβρίου 2016, Μαγγίνειο Αμφιθέατρο,
“Αρεταίειον” Νοσοκομείο