17η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας “Ενδοκρινολογία της Φυσικής Δραστηριότητας και του Αθλητισμού”

  Στρογγυλό τραπέζι Ι – Φυσική δραστηριότητα και ενδοκρινολογία
|
Φυσιολογία και μεταβολισμός της άσκησης με αναφορές στην άσκηση υψηλής έντασης
Γ. Μπογδάνης
play-button2
Ταξινόμηση της φυσικής δραστηριότητας
Ν. Αποστολίδης
play-button2
Προσαρμογή του υποθαλαμο-υποφυσεο-επινεφριδικού άξονα στη φυσική δραστηριότητα
Γ. Μαστοράκος
play-button2
Προσαρμογή των άλλων ενδοκρινικών συστημάτων στη φυσική δραστηριότητα
Β. Μούγιος
play-button2
|
  Στρογγυλό τραπέζι ΙI – Φυσική δραστηριότητα ως θεραπευτικό μέσο Ι
|
Φυσική δραστηριότητα και παχυσαρκία
Αθ. Χατζηνικολάου
Φυσική δραστηριότητα και Σακχαρώδης διαβήτης
Α. Μητράκου
play-button2
Φυσική δραστηριότητα και εγκυμοσύνη
Ν. Σαλάκος
 play-button2
Φυσική δραστηριότητα σε ειδικές περιπτώσεις: γήρας, καχεξία
Ι. Ηλιας
play-button2
|
  Στρογγυλό τραπέζι ΙII – Φυσική δραστηριότητα ως θεραπευτικό μέσο ΙΙ
|
Φυσική δραστηριότητα και κατάθλιψη
Μ. Ψυχουντάκη
Φυσική δραστηριότητα για την αντιμετώπιση της κατάχρησης αλκοόλ
Α Τζιαμούρτας
 play-button2
Φυσική δραστηριότητα και υποθαλαμική αμηνόρροια
Ν. Γεωργόπουλος – Τ. Τσιχλιά
play-button2
Μοντέλα φυσικής δραστηριότητας ως θεραπεία και συνταγογράφηση φυσικής δραστηριότητας σε παθολογικές καταστάσεις
Ι. Φατούρος

Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού, “Αρεταίειον” Νοσοκομείο

Σε συνεργασία με το Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Νοσοκομείο-Μαιευτήριο “Έλενα Βενιζέλου”

17η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας
“Ενδοκρινολογία της Φυσικής Δραστηριότητας και του Αθλητισμού”

Σάββατο 27 Μαΐου 2017, Μαγγίνειο Αμφιθέατρο,
“Αρεταίειον” Νοσοκομείο