Α’ εξάμηνο

Για να αποθηκεύσετε το video στον υπολογιστή σας: Δεξί κλικ στο εικονίδιο του video και Save Link As ...
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣPDFVIDEO
4/10/2017Εισαγωγή - Περιγραφική Στατιστική. Δοκιμασία t για ανεξάρτητα δείγματα, παραδείγματαΓρυπάρης Αλέξανδρος
5/10/2017Δοκιμασία t για δείγματα κατά ζεύγη, παραδείγματα. Απλό Χ2 ( 2Χ2, 2ΧΚ ), παραδείγματαΓρυπάρης Αλέξανδρος
11/10/2017Χ2 κατά ζεύγη, παραδείγματα. Χ2 κατά Μantel-Haenszel test, έλεγχος συγχυτικού παράγοντα, παραδείγματαΓρυπάρης Αλέξανδρος
12/10/2017Μη-παραμετρικές δοκιμασίες, παραδείγματα. Αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων, παραδείγματαΓρυπάρης Αλέξανδρος
18/10/2017Είδη επιδημιολογικής έρευνας - επίπτωση, επιπολασμός, συχνότηταΓρυπάρης Αλέξανδρος
19/10/2017Απλή γραμμική παλινδρόμηση, ANOVA, παραδείγματαΓρυπάρης Αλέξανδρος
25/10/2017Παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης (Pearson), παραδείγματαΓρυπάρης Αλέξανδρος
26/10/2017Λογαριθμιστική εξάρτηση, παραδείγματα.
Απαιτούμενος αριθμός παρατηρήσεων, παραδείγματα.
Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, παραδείγματα.
Γρυπάρης Αλέξανδρος
1/11/2017Πρακτική εξάσκηση με τη χρήση η/υ:
Υποχρεωτική / δυνατότητα παρακολούθησης μέσω webinar για τους διαμένοντες εκτός Αθηνών
Γρυπάρης Αλέξανδρος
2/11/2017Πρακτική εξάσκηση με τη χρήση η/υ:
Υποχρεωτική / δυνατότητα παρακολούθησης μέσω webinar για τους διαμένοντες εκτός Αθηνών
Γρυπάρης Αλέξανδρος
8/11/2017Πρακτική εξάσκηση με τη χρήση η/υ:
Υποχρεωτική / δυνατότητα παρακολούθησης μέσω webinar για τους διαμένοντες εκτός Αθηνών
Γρυπάρης Αλέξανδρος
9/11/2017Επαναληπτικό μάθημαΓρυπάρης Αλέξανδρος
16/11/2017Εισαγωγή στη χρήση του CochraneΧαράλαμπος Συριστατίδης
Μετα-ανάλυσηΓρυπάρης Αλέξανδρος
22/11/2017Κλινική ΈρευναΓεώργιος Μαστοράκος
Εισαγωγή στην Ενδοκρινολογία - Ορμόνες - Μηχανισμοί ΔράσηςΙφιγένεια Κώστογλου-Αθανασίου
29/11/2017Εργαστηριακή ΈρευναΕμμανουήλ Οικονόμου
30/11/2017Εργαστηριακή Μεθοδολογία Προσδιορισμού Ορμονών - Βιοχημικές Μέθοδοι - Κριτήρια Επιλογής - ΑξιολόγησηΔημήτριος Ρίζος
Δυναμικές ΔοκιμασίεςΑνδρομάχη Βρυωνίδου
6/12/2017Βιoλογία και τεχνολογία βλαστικών κυττάρων Mαρία Ρουμπελάκη
Υποδοχείς στερεοειδικών ορμονώνΝικόλας Νικολαΐδης
7/12/2017Εργαστηριακή Μεθοδολογία Διερευνήσεως Σπέρματος, Αξιολόγηση Εργαστηριακής Διερευνήσεως ΣπέρματοςΔέσποινα Περρέα
Έρευνα με ΠειραματόζωαΕυαγγελία Χαρμανδάρη