Εργαστηριακές ασκήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑB' ΕΞΑΜΗΝΟΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σχεδιασμός και εκτέλεση ερευνητικού πρωτοκόλλου με τη χρήση μοριακών τεχνικών, Μαρία ΓαζούληΜαγγίνειο αμφιθέατρο
Έρευνα στην Τεχνολογία της Κύησης - Υπερηχογραφία στην Εμβρυομητρική Ιατρική.Νικόλαος ΒραχνήςΜονάδα Γυναικολογίας, Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου