Category Archives: Δημοσιευμένες εργασίες

/

Demographic, clinical and hormonal characteristics of patients with premature ovarian insufficiency and those of early menopause: data from two tertiary premature ovarian insufficiency centers in Greece

 

The aim of the study was to compare demographic, hormonal and clinical parameters in patients with premature ovarian insufficiency (POI) and women with early menopause in Greece. One hundred thirty-nine women of Greek origin, aged 14–45 years, referring for oligomenorrhea and having elevated FSH concentrations were divided into three groups regarding the age of menstrual disturbances onset [POI1: </=30 years (n = 42); POI2: 31–39 years (n = 36); early menopause: 40–45 years (n = 61)].

The mean age of menstrual disturbances onset and that of diagnosis in all POI and early menopause patients were 28.7 years (28.7 ± 7.7) versus 42.1 years (42.1 ± 1.5) and 33.8 years (33.8 ± 7.2) versus 43.3 years (43.3 ± 1.4), respectively. POI patients and women with early menopause were diagnosed, respectively, five years and approximately four to six months later than the age of menstrual disturbances onset. Moreover, FSH2 (second confirmatory FSH measurement at 4-to-6-weeks interval) was greater in all POI patients than in early menopause women (55.4 ± 33.9 vs. 32.4 ± 19.4; p < .05) whereas mean age of menarche was greater in early menopause women than in POI patients (13 ± 1.3 vs. 12 ± 2.2; p < .05). Furthermore, FSH2 was increased in all POI and decreased in early menopause patients.

Keywords: Premature ovarian insufficiencypremature ovarian failurehypoestrogenismsubfertilityearly menopause
/

Links between HPA axis and adipokines: clinical implications in paradigms of stress-related disorders

Panagiota Papargyri, Evangelia Zapanti, Nicolaos Salakos, Loukas, Papargyris, Alexandra Bargiota & George MASTORAKOS

Abstract

Introduction: In the human organism, a constant interplay exists between the stress system [which includes the activity of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis] and the adipose tissue. This interplay is mediated by hormones of the HPA axis such as corticotropin-releasing hormone (CRH), adrenocorticotropic hormone (ACTH) and glucocorticoids (GCs) and adipokines secreted by the adipose tissue. Areas covered: In this critical review, the bi-directional interactions between HPA axis and the most studied adipokines such as leptin and adiponectin, as well as the pro-inflammatory adipocytokines tumor necrosis factor (TNF) and interleukin (IL) 6 are presented. Furthermore, these interactions are described in normalcy as well as in specific clinical paradigms of stress-related disorders such as eating disorders, hypothalamic amenorrhea, and stress-related endogenous hypercortisolism states. Wherever new therapeutic strategies emerge, they are presented accordingly. Expert commentary: Additional research is needed to clarify the mechanisms involved in the interplay between the HPA axis and the adipose tissue. Research should be focused, in particular, on the development of new therapeutic means targeting dysfunctional adipose tissue in stress-related situations.

FULL TEXT PDF

/

Ο μεταβολισμός ασβεστίου και οι διαταραχές του στην κύηση και γαλουχία

Αγγελοπούλου Α., Κασσή Ε., Μαστοράκος Γ., Ζαπάντη Ε.

Ο μεταβολισμός του ασβεστίου και των οστών βρίσκονται σε μια διαρκώς δυναμική κατάσταση στον ανθρώπινο οργανισμό. Ιδιαίτερα στην κύηση και τη γαλουχία, ο μεταβολισμός του ασβεστίου γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκος κα- θώς νέοι προσαρμοστικοί μηχανισμοί αναπτύσσονται ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες του εμβρύου και του νεογνού. Οι προσαρμοστικοί αυτοί μηχανισμοί είναι διαφορετικοί στις δύο αυτές περιόδους. Ενώ στην κύηση υπερτερεί η αυξημένη εντερική απορρόφηση, κατά τη γαλουχία ο κύριος μηχανισμός εξοικονόμησης ασβεστίου εί- ναι η αυξημένη οστική απορρόφηση και η κινητοποίηση του ασβεστίου από τον σκελετό. Η παρούσα ανασκόπηση εστιάζει στον μεταβολισμό του ασβεστίου στη φυσιολογική κύηση και γαλουχία και στις διαταραχές που σχετίζονται με αυτόν στις δύο αυτές καταστάσεις. Η οστεοπόρωση που σχετίζεται με την κύηση είναι η συχνότερη διαταραχή του μεταβολισμού του ασβεστίου κατά την εγκυμοσύνη και εμφανίζεται κυρίως στο τελευταίο τρίμηνο. Στη διάρ- κεια της γαλουχίας, η οστική πυκνότητα φυσιολογικά ελαττώνεται κατά 2-3% ανά μήνα αλλά σταδιακά ο ρυθμός πέφτει. Κατά τον απογαλακτισμό, φυσιολογικά, η οστική απώλεια αναστρέφεται εντελώς και οι σκελετικές βλάβες σταδιακά αποκαθίστανται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον χειρισμό γυναικών με έλλειψη βιταμίνης D και διαταραχές στην λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων, καταστάσεις που μπορεί να πρωτοδιαγνωσθούν στην κύηση και μπορεί να συνδεθούν με δυσμενείς συνέπειες για τη γυναίκα και το έμβρυο.

FULL PDF

/

The effects of autoimmune disorders on mental health of women in reproductive age.

Hell Iatr 2018; 84: 15-22.

Salioni A-M, Christopoulos P, Zervas I, Mastorakos G.

Nowadays, we know how important is to understand being healthy. Contrary to this, we have to investigate more and more the hidden faces of longterm illnesses and find the reasons of morbidity. The activation of autoimmunity inclines to be increased in contemporary time, not only in Greece, but also globally, without understanding the causes. The systematic erythematosus lupus (SEL) and rheumatoid arthritis (RA) are, probably, two of the most characteristic examples of up to date chronic autoimmunity diseases. Women are more frequent affected than men in proportion of 3:1, a fact that create changes not only physical and organic, but also psychological. Additionally, there are a lot of chances either in childhood or in reproductive and old one. The psychological morbidity is taking place in most of these diseases, affecting the patients’ behavior and their position against them. Multiple factors are incriminated for their appearance, as fatigue, stress, anxiety, etc. In addition a lot of causes affect their development both at their remission and at their relapse. The depression dominate and is promptly correlated both with the systematic erythematosus lupus and rheumatoid arthritis.

Full PDF

/

Increased risk of non-alcoholic fatty liver disease in women with gestational diabetes mellitus: A population-based cohort study, systematic review and meta-analysis.

J Diabetes Complications. 2019 Jun 27. pii: S1056-8727(19)30092-3. doi: 10.1016/j.jdiacomp.2019.06.006. [Epub ahead of print]

Lavrentaki A, Thomas T, Subramanian A, Valsamakis G, Thomas N, Toulis KA, Wang J, Daly B, Saravanan P, Sumilo D, Mastorakos G, Tahrani AA, Nirantharakumar K.

Continue reading