Αντωνακόπουλος Νικόλαος

AntonakopoulosΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Αντωνακόπουλος Νικόλαος
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Χρήστος
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:  1982
ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  Άγαμος
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Μαρούσι Αττικής
ΔΙΕΥΘΥΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Βύρωνας, Μικράς Ασίας 50-52, 16231,
τηλ. 210 7661688 / 6978236246
e-mail. antonakopoulos2002@yahoo.gr

ΚΛΙΝΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2006-2007:      Στρατιωτική θητεία με άνω των 6 μηνών σε στρατιωτικό νοσοκομείο
2007-2009:      Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
2009-2010:      Εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου με απόσπαση σε νοσοκομείο (χειρουργικό τομέα)
2010-2011:      Ειδίκευση στη Γυναικολογία (Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»)
2011-2014:      Ειδίκευση στη Μαιευτική-Γυναικολογία (Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»)
2014-2016:      Επιστημονικός συνεργάτης Μονάδας Γυναικολογίας, Μαιευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
Ιατρικά
Διπλώματα:

 • Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) (2005)
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (2005)
 • Τίτλος Ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας (2014)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Παθολογία της κύησης» με Άριστα (2013)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αναπαραγωγική Ιατρική» με Άριστα (2014)
 • Εκπαιδευτής Σεμιναρίων Μαιευτικού Επείγοντος (ALSO) από 24/10/2010
 • Εκπαιδευτής Σεμιναρίων Γυναικολογικού Επείγοντος (ALSG) από 11/03/2012
 • Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση (2011)
 • “Ian Donald” Advanced Course of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (2011)

Ξένες γλώσσες:

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής.

ΧρήσηΗ/Υ:

 • Cambridge International Diploma in IT Skills
 • Object Oriented Programming – Visual Basic Certificate
 • Μετα-Ανάλυση επιδημιολογικών μελετών με πρακτική εφαρμογή σε Η/Υ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  ΕΡΓΟ  &  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις σε συνέδρια:

 • «Νεκρωτική λοίμωξη μαλακών μορίων μετά καισαρική τομή» 7ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής 25-27 Απριλίου 2013
 • «Πολύποδας ενδομητρίου με κακοήθη εξαλλαγή» 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 25-27 Απριλίου 2013
 • «Ευμέγεθες ορώδες κυσταδένωμα» 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 25-27 Απριλίου 2013
 • «Δερμοειδής κύστη – τυχαίο εύρημα σε καισαρική τομή» 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 25-27 Απριλίου 2013
 • «Αμφοτερόπλευρο κυστικό τεράτωμα ωοθηκών» 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας 25-27 Απριλίου 2013
 • «Η χρήση αυτόλογων ιστών στην πλαστική αποκατάσταση μαστεκτομών» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Μαστού Αθήνα, 28-30 Ιουνίου 2013
 • «Πλαστική αποκατάσταση μετά μαστεκτομή σε πρώτο χρόνο» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Μαστού Αθήνα, 28-30 Ιουνίου 2013

Εισηγήσεις σε συνέδρια – συμπόσια:

 • «Neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT): our case and review of the literature» 7η σύνοδος της Γερμανο-Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογίας και Μαιευτικής Κέρκυρα, 15-16 Ιουνίου 2013
 • «Cerebral sinus-venous thrombosis in puerperium, despite long period of LMWH administration, presenting solely with severe persisting headache» 7η σύνοδος της Γερμανο-Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογίας και Μαιευτικής Κέρκυρα, 15-16 Ιουνίου 2013
 • «Πρόπτωση ομφαλίου» 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας Βόλος, 28-31 Μαΐου 2015
 • «Συγγενής διαφραγματοκήλη» 2ο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υπερηχογραφίας στη Γυναικολογία Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2015

Δημοσιεύσεις:

 • «Endocrine, paracrine, and autocrine placental mediators in labor» Hormones (Athens). 2012;11(4):397-409
 • «Impact of maternal diabetes on epigenetic modifications leading to diseases in the offspring» Experimental Diabetes Research.2012;2012:538474
 • «Impact of Postpartum Influenza Vaccination of Mothersand Household Contacts in Preventing Febrile Episodes, Influenza-like Illness,Healthcare Seeking, and Administration of Antibiotics in Young Infants During the 2012-2013 Influenza Season» Clinical Infectious Diseases. 2013;57(11):1520-6
 • «Invasive diagnostic procedures and risk of hypertensive disorders in pregnancy» International Journal of Gynaecology and Obstetrics. 2014;125(2):146-9
 • «Torsed large prenatally detected foetal ovarian cyst» Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2015;35(8):848-9
 • «Diagnosis and management of placenta percreta with bladder involvement» Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2015;35(3):308-10

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ:

 • Μέλος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
 • Μέλος Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας
 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής
 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Μαιευτικού και Γυναικολογικού Επείγοντος