15η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας “Αντιμετώπιση της Γυναικείας Υπογονιμότητας”

15η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας
Αντιμετώπιση της Γυναικείας Υπογονιμότητας

Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού “Αρεταίειον” Νοσοκομείο, Τμήμα Ενδοκρινολογίας,
Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο-Μαιευτήριο “‘Ελενα Βενιζέλου”

Σάββατο 14 Μαΐου, 2016
Μαγγίνειο Αμφιθέατρο, “Αρεταίειον” Νοσοκομείο

Υπό την Αιγίδα:
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή”, (Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. – Τμήμα Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας)

Ελεύθερη συμμετοχή

Επιστημονικό Πρόγραμμα σε μορφή PDF

Οργάνωση – Γραμματεία:
FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική
τηλ.: 210 6048 260, fax: 210 6047 457
e-mail: iparissi@free-spirit.gr