Βραβείο εξαίρετης αναγνώρισης για τον Καθηγητή Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. Γεώργιο Μαστοράκο

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι ο Καθηγητής Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. κ. Γεώργιος Μαστοράκος έλαβε τον Μάιο του 2017 βραβείο εξαίρετης αναγνώρισης (Special Recognition Award) από την Ευρωπαϊκή Ενδοκρινολογική Εταιρεία (ESE, European Society of Endocrinology) σε αναγνώριση της αφοσίωσής του στην Εταιρεία αλλά και των επιτευγμάτων του ως πρώτου εκπροσώπου του Συμβουλίου Συναφών  Εταιρειών προς την ESE (ECAS, ESE Council of Affiliated Societies).

Το βραβείο αυτό απονέμεται σε προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας που έχουν διακριθεί όχι μόνον ως προς την επιστημονική τους προσφορά αλλά και ως προς την ανάδειξη του ρόλου και έργου της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας. Προ δύο ετών είχε τιμηθεί με αυτή τη διάκριση ο Καθηγητής Φώτιος Παυλάτος.