19η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας “Ο Οστίτης Ιστός και η Ενδοκρινολογία της Γυναίκας”

19η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας
“Ο Οστίτης Ιστός και η Ενδοκρινολογία της Γυναίκας”

Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού “Αρεταίειον” Νοσοκομείο, Τμήμα Ενδοκρινολογίας,
Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο-Μαιευτήριο “‘Ελενα Βενιζέλου”

Σάββατο 2 Ιουνίου, 2018
Μαγγίνειο Αμφιθέατρο, “Αρεταίειον” Νοσοκομείο

Υπό την Αιγίδα:
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή”, (Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. – Τμήμα Μαιευτικής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)

Ελεύθερη συμμετοχή

Αφίσα Ημερίδας

Πρόγραμα Ημερίδας

Οργάνωση – Γραμματεία:
FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική
τηλ.: 210 6048 260, fax: 210 6047 457
e-mail: iparissi@free-spirit.gr