Βράβευση αποφοίτου του Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

Βράβευση του αποφοίτου του Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» Δρ. Νικόλαου Νικολάου για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση στο πλαίσιο του 7th ESE Young Endocrinologists and Scientists (EYES) Meeting (13-15 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα). Ο Δρ. Νικολάου βραβεύτηκε με την καλύτερη ερευνητική παρουσίαση (Best Oral Presentation Award) ανάμεσα σε >100 παρουσιάσεις, με συμμετέχοντες από >15 χώρες.

[Ο Δρ. Νικολάου εκπόνησε, ως μεταπτυχιακός υπότροφος, το 2013 τη διπλωματική του εργασία στο University of Birmingham με τίτλο «Impact of Androgens on Lipid Metabolism» (Centre for Endocrinology, Diabetes and Metabolism, University of Birmingham, United Kingdom – Supervisors Professor Jeremy Tomlinson and Professor George Mastorakos). Το 2017 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (DPhil in Medical Sciences, Radcliffe Department of Medicine, University of Oxford, United Kingdom).]