Προαγωγή του κ. Νικολάου Σαλάκου

Ο από ετών συνεργάτης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μας Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Νικόλαος Σαλάκος εξελέγη στη βαθμίδα του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και τον συγχαίρουμε για αυτό.