Ο μεταβολισμός ασβεστίου και οι διαταραχές του στην κύηση και γαλουχία

Αγγελοπούλου Α., Κασσή Ε., Μαστοράκος Γ., Ζαπάντη Ε.

Ο μεταβολισμός του ασβεστίου και των οστών βρίσκονται σε μια διαρκώς δυναμική κατάσταση στον ανθρώπινο οργανισμό. Ιδιαίτερα στην κύηση και τη γαλουχία, ο μεταβολισμός του ασβεστίου γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκος κα- θώς νέοι προσαρμοστικοί μηχανισμοί αναπτύσσονται ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες του εμβρύου και του νεογνού. Οι προσαρμοστικοί αυτοί μηχανισμοί είναι διαφορετικοί στις δύο αυτές περιόδους. Ενώ στην κύηση υπερτερεί η αυξημένη εντερική απορρόφηση, κατά τη γαλουχία ο κύριος μηχανισμός εξοικονόμησης ασβεστίου εί- ναι η αυξημένη οστική απορρόφηση και η κινητοποίηση του ασβεστίου από τον σκελετό. Η παρούσα ανασκόπηση εστιάζει στον μεταβολισμό του ασβεστίου στη φυσιολογική κύηση και γαλουχία και στις διαταραχές που σχετίζονται με αυτόν στις δύο αυτές καταστάσεις. Η οστεοπόρωση που σχετίζεται με την κύηση είναι η συχνότερη διαταραχή του μεταβολισμού του ασβεστίου κατά την εγκυμοσύνη και εμφανίζεται κυρίως στο τελευταίο τρίμηνο. Στη διάρ- κεια της γαλουχίας, η οστική πυκνότητα φυσιολογικά ελαττώνεται κατά 2-3% ανά μήνα αλλά σταδιακά ο ρυθμός πέφτει. Κατά τον απογαλακτισμό, φυσιολογικά, η οστική απώλεια αναστρέφεται εντελώς και οι σκελετικές βλάβες σταδιακά αποκαθίστανται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον χειρισμό γυναικών με έλλειψη βιταμίνης D και διαταραχές στην λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων, καταστάσεις που μπορεί να πρωτοδιαγνωσθούν στην κύηση και μπορεί να συνδεθούν με δυσμενείς συνέπειες για τη γυναίκα και το έμβρυο.

FULL PDF