Ανάληψη της Διεύθυνσης του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» από την Δρ. Ευαγγελία Ζαπάντη

Ανακοινώθηκε η ανάθεση της Διεύθυνσης του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» στη Διευθύντρια Δρ. Ευαγγελία Ζαπάντη.

Η κα Ζαπάντη είναι από ετών συνεργάτης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μας και την συγχαίρουμε για αυτό.