ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την αναστολή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών από 11.3.2020 έως και 24.3.2020

Αναφορικά με την ανακοίνωση περί αναστολής των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών από 11 Μαρτίου 2020 και για 14 ημέρες, και σε εφαρμογή απόφασης της διεύθυνσης του ΠΜΣ, σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα από 11.3.2020 έως και 9.4.2020 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά διαδικτυακά, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο. Το διδακτικό προσωπικό που έχει προγραμματισμένες διαλέξεις στο πλαίσιο του εν λόγω χρονικού διαστήματος μπορεί να απευθύνεται στη γραμματεία του ΠΜΣ για σχετικές οδηγίες, σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης διάλεξης από απόσταση.