ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και συνοδευτικών δικαιολογητικών για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή” παρατείνεται έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.