Δέσποινα Περρέα

Η Δέσποινα Ν. Περρέα γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Μεσσηνιακή Μάνη.
Είναι Πτυχιούχος Χημικού Τμήματος της Φυσ/κής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών(1973) και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών(1982).

Εργάστηκε από το 1975 στο Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας«N. Σ Χρηστέας», της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Παθοβιοχημεία» από το 2010 και από το 2000 Διευθύντρια του εν λόγω εργαστηρίου μέχρι τον Ιούλιο του 2017. Αφυπηρέτησε τον Αύγουστο του 2018.

Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Πειραματικών και Κλινικών μελετών και ειδικά στις θεματικές περιοχές: Αθηρωμάτωση, Διαβήτης, Μεταβολικό Σύνδρομο, Παχυσαρκία.

Έχει ενεργό συμμετοχή σε 11 Διατριβές επί Υφηγεσία, 465 Διδακτορικές Διατριβές,3 Μεταδιδακτορικές Έρευνες, 376 δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά με κριτές (μέσος συντελεστής απήχησης 2.479) και σε περισσότερες από 1000 ανακοινώσεις σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια.

Έχει λάβει περισσότερα από 80 βραβεία για ερευνητικές εργασίες σε συνέδρια της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Εχει h-index 38
Το ερευνητικό της έργο αναφέρεται περισσότερο από 7000 φορές σε άλλες δημοσιεύσεις. Έχει ενεργό συμμετοχή σε περισσότερα από 60 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή ένωση, Εθνικούς πόρους η Κοινωφελή ιδρύματα.

Διδάσκει σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
Σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.