Δημοσίευση της Προκήρυξης του Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο «Προϋποθέσεις Εισαγωγής» του ιστοχώρου
και στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Μαρία Ρήγα, 210-7286298, e-mail: mrriga@med.uoa.gr).