Η αναγκαιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συγκεντρώνοντας πλεονεκτήματα όπως ο μηδενισμός των αποστάσεων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη προέκυψε ως αναγκαιότητα με την εμφάνιση και διατήρηση της πανδημίας του Covid19. Η εφαρμογή αυτής της  μεθόδου εκπαίδευσης την τρέχουσα περίοδο είναι ιδιαιτέρως σημαντική και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για το οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών και τους μαθησιακούς στόχους που αυτό επιθυμεί να επιτύχει στο κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Βέβαια, η τηλεκπαίδευση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση. Η επικοινωνία μέσω τεχνολογικών μέσων μπορεί φαινομενικά να διευκολύνει τους ανθρώπους, αλλά είναι και μερικώς απρόσωπη. Η οπτική επαφή και η αλληλεπίδραση σε φυσικό χώρο δεν μπορεί να αντικατασταθεί απόλυτα με την ψηφιακή παρουσία.

Προκειμένου να είναι επιτυχής η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων είναι μείζονος σημασίας η μεταξύ τους διάδραση. Για το λόγο αυτό η διεύθυνση του Π.Μ.Σ. καλεί όλους τους φοιτητές να έχουν ανοιχτές τις κάμερες για διευκόλυνση αυτής της  διάδρασης καθώς και να συμμετέχουν ενεργά στα διαδικτυακά μαθήματα με ερωτήσεις και σχόλια.