Απονομή του τίτλου του επισκέπτη καθηγητή της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» ανακοινώνει την απονομή του τίτλου του Επισκέπτη Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στους κάτωθι καθηγητές-συνεργάτες του προγράμματος:

*DJURO P. MACUT*
-Professor of Internal Medicine and Endocrinology, Belgrade University School of Medicine, Belgrade, Serbia
-Head of Department in the Clinic of Endocrinology, Diabetes and Diseases of Metabolism, Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia
-Author and co-author in over 90 original papers published in peer-reviewed international journals

*Marek Ruchała*
-Professor, Poznań University of Medical Sciences, Department of Endocrinology, Metabolism and Internal Diseases
-Head of Department of Endocrinology, Metabolism and Internal Diseases at Heliodor Swiecicki Clinical Hospital at the Karol Marcinkowski Medical University in Poznan
-Head of the Department of Sonographic Diagnostics of Endocrine Glands at Heliodor Swiecicki Clinical Hospital at the Karol Marcinkowski Medical University in Poznan
-Author of 846 scientific publications and conference abstracts of total impact factor 678.021 In PubMed 366 with IF 281. Total citation 2458 and H-Index 24

*Dimitris Grammatopoulos*
-Professor of Molecular Medicine, Clinical Sciences Research Institute, Warwick Medical School, University of Warwick, & Consultant Clinical Biochemist, UHCW NHS Trust
-Full papers 91, guest editor 1, chapters in books 4, conference proceedings 2, Google scholar total number of citations 7,122 h-index: 48; >200 abstracts presented in national and international meetings as posters or oral communications