Ανατολή Πετρίδου

Η Ανατολή Πετρίδου είναι εργαστηριακό και διδακτικό προσωπικό στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Θεσσαλονίκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο γνωστικό αντικείμενο «Εργαστηριακές εφαρμογές στην αξιολόγηση της βιολογικής απόδοσης του ανθρώπου». Είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ και του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Απέκτησε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία και το διδακτορικό της δίπλωμα στη βιοχημεία της άσκησης. Επιπλέον ολοκλήρωσε μεταδιδακτορική έρευνα το 2008 με υποτροφία από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ερευνητική της εμπειρία στον χώρο της βιοχημείας της άσκησης και του ασκησιακού μεταβολισμού αποτυπώνεται με περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Σύμφωνα με το Scopus, έχει πάνω από 1100 αναφορές και h index 20. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην επίδραση της άσκησης και της διατροφής στον μεταβολισμό, στην ανθρώπινη υγεία, τη σύσταση σώματος και τη σωματική απόδοση.