Αφροδίτη Νόννη

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                   ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΟΝΝΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:                                 Παθολογοανατόμος
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ:                        Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών

1984-1990                   Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1991-1995                   Ειδικευόμενη Ιατρός στην Παθολογική Ανατομική
1994-1997                   Διδακτορική διατριβή, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1996-1997 & 2000     Μετεκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία

 1. Διδακτικό έργο

2003-σήμερα  Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Συμμετοχή σε 7 Μεταπτυχιακά Προγράμματα και συμμετοχές ως προσκεκλημένη εκπαιδεύτρια σε Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

 1. Κλινικό/Εργαστηριακό έργο

1995-1996    Υπηρεσία υπαίθρου ως ειδικευμένη Παθολογοανατόμος
1998-2003    Επιμελήτρια Β’ στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (Π.Π.Γ.Ν.Ι.)
2003-σήμερα Παθολογοανατόμος στο Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του ΕΚΠΑ

 1. Νοσοκομειακές και Πανεπιστημιακές θέσεις

Νοσοκομεία:
1991-1995: Ειδικευόμενη Παθολογικής Ανατομικής, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (Π.Π.Γ.Ν.Ιωαννίνων) (4 έτη)
1995-1996:   Ειδικευμένη Παθολογοανατόμος, Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» (1 έτος)
8/1998-3/2003:  Επιμελήτρια Β’ Παθολογικής Ανατομικής (επί θητεία), Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (4&1/2 έτη)

Πανεπιστήμιο
05.03.2003 – 09.06.2009: Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
10.06.2009 – 30.12.2012: Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής (επί θητεία), Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
31.12.2012–11.09.2016: Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής (μόνιμη), Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
12.09.2016- Σήμερα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Ερευνητική Θέση
10/1996-07/1997:  Μονάδα Μαστού (Breast Pathology Unit), Πανεπιστήμιο του Bristol (University of Bristol), Νοσοκομείο Southmead (Southmead Hospital), U.K. (9 μήνες)

 1. Οργανωτικό, διοικητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο
 • Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής σε 15 επιστημονικές εκδηλώσεις (Συνέδρια – Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια)
 • Ειδική Εισηγήτρια και Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για τον κλάδο Ιατρικής του ΔΟΑΤΑΠ
 1. Ερευνητικό, συγγραφικό και συντακτικό έργο
 • Συμμετοχή σε 5 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα
 • 10 επιστημονικές διακρίσεις
 • Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής σε 2 επιστημονικά περιοδικά
 • Συγγραφέας διδακτορικής διατριβής
 • Συμμετοχή στην επιμέλεια της μετάφρασης ενός βιβλίου

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:                                100
ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ:                                          >1000
h-INDEX                                                                                                             17
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ:                                        17
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:                                      3 ξενόγλωσσα