Γιώργος Πιερράκος

Ο Γιώργος Πιερράκος είναι Καθηγητής μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και μέλος του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Είμαι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με τίτλο: Κράτος και Δημόσια Πολιτική στην κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και τέλος κάτοχος Πτυχίου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Υγείας του ΕΚΠΑ.
Διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων και ενεργών συμμετοχών σε πολλά συνέδρια.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας για δύο θητείες 2014-2016 και με ομόφωνη επανεκλογή από το 2014 έως το Μάρτιο 2018.

Διδάσκει μια σειρά μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο όπως Οργάνωση και Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανάλυση συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας, Συστήματα Υγείας, Διασφάλισης της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, Οικονομία της Υγείας κ.α. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπου συνεργάστηκε με τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ, ΠΜΣ Διοίκηση Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας και στο ΠΜΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του ΠΜΣ Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

Είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, όπου και διδάσκει επί σειρά ετών.