Αιμιλία Μάντζου

Όνομα: ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥ
Διεύθυνση κατοικίας: ΚΑΡΒΕΛΑ 23, 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημερομηνία γεννήσεως: 18. 03.71
Tόπος γεννήσεως: ΑΘΗΝΑ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: amantzou@med.uoa.gr
Διεύθυνση εργασίας: Εργαστήριο Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του
Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»


Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά (άριστα), Γαλλικά (λίαν καλώς)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πτυχίο Χημείας, ΕΚΠΑ, 1994
MSc in Clinical Biochemistry with Molecular Βiology,
Title of Thesis: Investigation of the glycosylation patterns of PSA in benign and malignant prostatic disease by isoelectric focusing and immunoblotting. University of Surrey, UK, 1995
Διδακτορική Διατριβή με τίτλο: «Η αιτιοπαθολογία της μη τοξικής βρογχοκήλη στην Ελλάδα. Μοριακή και Βιοχημική μελέτη.» Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 2008

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
2004-2008-Πιστοποιητικό Θεωρητικής Επάρκειας στην Κλινική Χημεία, (κύκλος 18 σεμιναρίων), Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Βιοχημείας
2013-“Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση”, (35 ώρες επιμόρφωσης), ΕΚΠΑ
2014-Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης (ΕΚΠΑ, e-learning): «Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων», 2014 (36 ώρες επιμόρφωσης)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
1/7/93 – 1/8/93 Πρακτική άσκηση (Stage), I.N.S.E.R.M. Unite de recherches sur la croissance et la defferenciation cellulaire, (U 207) στο Hopital Debrousse, Lyon, France
1/4/95 – 15 /8/95 Πρακτική άσκηση, Protein Reference Unit, St Luke’s Hospital, Guildford, Αγγλία
11/12/95 – 03/11/2014 Κλινικός Χημικός, Υπεύθυνη στο Εργαστήριο της Ενδοκρινολογικής Μονάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο»
2014 – σήμερα Επίδειξη εργαστηριακής άσκησης στη «Μεθοδολογία PCR-RFLP με εφαρμογή στους πολυμορφισμούς των ERα και ERβ υποδοχέων,» στο πλαίσιο του μαθήματος «Μεθοδολογία έρευνας – εργαστήριο» του Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»
04/11/2014 – σήμερα ωΚλινικός Χημικός, Υπεύθυνη στο Εργαστήριο Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
2012-2015 Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο Ερευνητικά Προγράμμα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Τίτλος : “Αξιοποίηση του φυτού Stevia rebaudiana για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων”. Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη, Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. ΕΚΠΑ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ.Π.Χρούσος. Ποσό χρηματοδότησης 250.000 € .

ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
1. ASSOCIATION FOR CLINICAL BIOCHEMISTRY (UK), από το 1996
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, από το 1999

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
-Selected Cases on Laboratory support in endocrine practice and Diabetes. «Α 34-year-old woman presenting hyperprolactinemia» 16th ESE Postgraduate Course on Endocrinology, Diabetes, Metabolism, Athens, 2015
-«Προκλήσεις στην Εργαστηριακή Διάγνωση Ενδοκρινολογικών και Μεταβολικών Παθήσεων» 42o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκη, 2015
-«Ποια Βιταμίνη D μετράμε;» 44o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη, Αθήνα, 2017

ΒΡΑΒΕΙΑ
– Βραβείο Βασικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία
ALTERED EXPRESSION OF CIRCADIAN CLOCK GENES IN POLYGLANDULAR AUTOIMMUNE SYNDROME TYPE III Anna Angelousi , Narjes Nasiri-Ansari , Eliana Spilioti , Emilia Mantzou , Vasiliki Kalotyxou , George Chrousos , Gregory Kaltsas , Eva Kassi. 45o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη Θεσσαλονίκη, 2018
– Βραβείο Γ. Τόλη
PLASMA METABOLOMIC PROFILING SUGGESTS EARLY INDICATIONS FOR PREDISPOSITION TO LATENT INSULIN RESISTANCE IN CHILDREN CONCEIVED BY ICSI Alexandra Gkourogianni, Ioanna Kosteria, Aristeidis G. Telonis, Alexandra Margeli, Emilia Mantzou, Maria Konsta, Dimitrios Loutradis, George Mastorakos, Ioannis Papassotiriou, Maria I. Klapa, Christina Kanaka-Gantenbein, George P. Chrousos. 42o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη Θεσσαλονίκη, 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ-POSTER) ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 42
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 40
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚA ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 61