Αγάθη Κόνδη – Παφίτη

Η κ. Α. Κόνδη-Παφίτη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και Διευθύ¬ντρια του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Αρεταιείου Νοσοκομείου. Από το 1974 και μέχρι σήμερα υπηρετεί στο Αρεταίειο Νοσοκομείο όπου παρέχει κλινικό έργο σε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Είναι διδάκτωρ και Υφηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Διδάσκει σε προπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής το μάθημα της Παθολογικής Ανατομικής, στο Παθολογικό Ανατομείο (Γουδί).

Έχει αναλάβει το κατ’ επιλογήν μάθημα «Ιστοπαθολογια του Πλακούντα και του Εμβρύου» για τις ανάγκες του οποίου έχει συγγράψει σχετικά βοηθήματα. (Σημειώσεις στην Ιστοπαθολογια του εμβρύου-Πλακούντα- 2 τεύχη, Εισαγωγή στην Παθολογική Ανατομία του Εμβρύου και του Πλακούντα – 2 τεύχη, Φροντιστηριακές ασκήσεις των φοιτητών του μαθήματος). Συμμετέχει στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων στην Παθολογική Ανατομική Ιατρών, τόσο στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, όσο και με συμμετοχή στα μαθήματα που διοργανώνει η Παθολογοανατομική Εταιρεία, και το Παθολογικό Ανατομείο. Στα πλαίσια των μαθημάτων αυτών έχει έκδοση σημειώσεις (3 τεύχη ) σε θέματα Χειρουργικής και Γυναικολογικής Παθολογικής Ανατομικής. Η κ. Παφίτη μετεκπαιδεύτηκε στην Μεγάλη Βρετανία, στο Royal Marsden Hospital (Pathology and Cytology Laboratories, κυρίως στην Ογκολογία) στο Brompton Hospital (μελέτη πνευμό¬νων- καρδιάς σε συγγενείς καρδιοπάθειες) και στο National Heart Institute . Η κ. Παφίτη έχει δημοσιεύσει 65 ξενόγλωσσες εργασίες, 50 εργασίες σε ελληνικά περιοδικά και έχει συμμετοχή σε 130 Ελληνικά και Ξένα Συνέδρια με ανακοινώσεις.

Είναι μέλος της

  • Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Παθολογίας – Παθολογικής Ανατομικής
  • International Academy of Pathology
  • European Society of Gynecological Oncology
  • New York Academy of Sciences
  • Smithsonian Institute

Διεύθυνση: Παθολογοανατομία Εργαστήριο – Αρεταίειο Νοσοκομείο, Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 76, 11528 Αθήνα, τηλ, 210 7286150, fax 210-6457206


Αναπλ. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
e-mail: akondi@med.uoa.gr