Ελένη Κούστα

koustaΤόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Κέρκυρα, 16/9/1963
Mέση εκπαίδευση: Γ΄ Λυκείο Κερκύρας, 1981, Βαθμός απολυτηρίου: 19 6/13.
Ανωτάτη εκπαίδευση: Ιατρική Σχολή Αθηνών (1981-1987). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά:Diplοme d’ Εtudes Superieures – Institut Francais d’ Athenes – Ιούνιος 1980.
Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English – University of Cambridge – Ιούνιος 1985.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

– Από 7/3/1988 έως 10/3/1990: ειδικευόμενη στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Δημοκρατείου Παν/μίου Θράκης στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
– Από 24/4/1990 έως 27/4/1992: ειδικευόμενη στην Ενδοκρινολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Π&A Κυριακού Αθηνών. Διευθυντής Κος Θεοδωρίδης.
– Από 1/10/1992 έως 30/9/1994: ειδικευόμενη στα τμήματα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου – Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Prof. S. Franks.
Ανέλαβα και συμμετείχα στα ιατρεία: στειρότητας, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ως μέρος του προγράμματος πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας εκπαιδεύτηκα στο υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας.

Τίτλος ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία:23/3/95.
Aδεια ασκήσεως υπερηχογραφήματος σχετικό με την ειδικότητα: 29/5/1996
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ-2/4/97: Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που βρίσκονται σε υποκατάσταση. Ιατρική Σχολή Αθηνών, Bαθμός: Αριστα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙKΟΤΗΤΑΣ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

– Από 1/10/1994 έως 30/9/95: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, στειρότητας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ανέλαβα το ερευνητικό προγράμμα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό με χορήγηση βιοσυνθετικής LΗ και FSH.

– Από 1/10/1995 έως 31/9/97: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Οστεοπόρωσης, Λιπιδίων, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας. Συμμετείχα σε ερευνητικό προγράμμα μελέτης της επίδρασης της βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης στην VLDL-Αpo B100 turnover, στον ενδιάμεσο μεταβολισμό και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη σε ενήλικες ασθενείς με υποφυσιακή ανεπάρκεια.

– Από 1/10/97 έως 31/7/2000: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τις διαταραχές μεταβολισμού και τη μοριακή γενετική στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, το οποίο κάλυπτε το Medical Research Council (Βρεττανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Ερευνας).

-Από 15/10/2000 εως σήμερα εργάζομαι σαν ιδιώτης Ενδοκρινολόγος στη Κέρκυρα. Συμμετέχω σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την μελέτη της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας σε παιδιά και εφήβους στο Νοσοκ. Παίδων Αγλαία Κυριακού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Kousta E, Papathanasiou A, Skordis N. Sex determination and disorders of sex development according to the revised nomenclature and classification in 46,XX individuals. Hormones 2010; 9(3):218-231.
2. Scarpa V, Κousta Ε, Τertipi Α, Vakaki M, Fotinou A, Papathanasiou Α. Treatment with thyroxine reduces thyroid volume in euthyroid children and adolescents with Hashimoto thyroiditis. Horm Res Paediatr 2010;73:61-67.
3. Kousta E, Hadjiathanasiou CG, Tolis G, Papathanasiou A. Pleiotropic genetic syndromes associated with obesity. J Pediatr Endocrinol Metab 2009, 22: 581-592.
4. Papathanasiou A, Kousta E, Skarpa V, Papachilleos P, Petrou V, Hadjiathanasiou C. Growth hormone deficiency due to autoimmune hypophysitis in a boy with autoimmune polyendocrinopathy type 2. Hormones 2007, 6: 247-250.
5. Kousta Ε, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG and McCarthy MI. Early metabolic defects following gestational diabetes in three ethnic groups of anti-GAD antibodies negative women with normal fasting glucose. Hormones 2007, 6: 138-147.
6. Kousta E. Premature adrenarche leads to polycystic ovary syndrome? Long-term consequences. Ann N Y Acad Sci. 2006, 1092:148-57.
7. Kousta E, Efstathiadou Z, J. Lawrence N, Jeffs J, Godsland IF, Barrett SC, Doré CJ, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Robinson S, McCarthy MI and Johnston DG. Abnormalities of Glucose Tolerance and Cardiovascular Risk Factors following Gestational Diabetes and their Association with Ethnic Origin. Diabetologia 2006, 49:36-40.
8. Kousta E, Konstantinidis Κ, Michalakis C, Theodoropoulos GE, Vorias M, Georgiou M, Sambalis G. Ectopic thyroid tissue in the lower neck with a coexisting normally located multinodular goiter. Hormones 2005, 4: 231-234.
9. Kousta E, Tolis G. Franks S. Polycystic Ovary Syndrome. Revised diagnostic criteria and long-term health consequences. Hormones 2005, 4: 133-147.
10. Cela E, Robertson C, Rush K, Kousta E, White DM, Wilson H, Lyons G, Kingsley P, McCarthy MI and Franks S. Prevalence of polycystic ovaries in women with androgenic alopecia. Eur J Endocrinol, 2003, 149:439-442.
11. Kousta E, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Johnston DG, Robinson S, McCarthy MI. Insulin resistance and beta-cell dysfunction in normoglycaemic European women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2003 59:289-297.
12. Kousta E, Parker KH, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Anyaoku V, Mulnier H, Forster DC, MacDonald IA, Robinson S, McCarthy MI, Johnston DG.Delayed metabolic and thermogenic response to a mixed meal in normoglycemic European women with previous gestational diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87: 3407-3412.
13. Lawrence NJ, Kousta E, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Elevation of soluble E-selectin levels following gestational diabetes is restricted to women with persistant abnormalities of glucose regulation. Clinical Endocrinology, 2002, 56: 335-340.
14. Kousta E, Ellard S, Allen LI, Saker PJ, Huxtable SJ, Hattersley AT, McCarthy MI. Glucokinase mutations in a phenotypically selected multiethnic group of women with a history of gestational diabetes. Diabet Med 2001 18:683-684.
15. Kousta E, Lawrence NJ, Anyaoku V, Vincent A, Johnston DG, McCarthy MI. Prevalence and features of pancreatic islet-cell autoimmunity in women with gestational diabetes from different ethnic groups. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2001, 108:716-720.
16. Cassell PG, Saker PJ, Huxtable SJ, Kousta E, Jackson AE, Hattersley AT, Frayling TM, Walker M, Kopelman PG, Ramachandran A, Snehelatha C, Hitman GA, McCarthy MI. Evidence that single nucleotide polymorphism in the uncoupling protein 3 (UCP3) gene influences fat distribution in women of European and Asian origin. Diabetologia 2000, 43(12):1558-1564
17. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Women with a history of gestational diabetes are shorter than women with normal glucose tolerance in pregnancy. Diabetic Medicine, 2000, 17(11):792-797.
18. Kousta E, Cela E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, White DM, Wilson H, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2000, 53: 501-507.
19. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray R, Bannister PA, Gallagher JJ, Lawrence N, Johnston DG. Effects of growth hormone treatement on Very-low-density Lipoprotein Apolipoprotein B100 turnover in adult hypopituitarism. Metabolism. 2000, 49(5): 563-566.
20. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Anyaoku V, Al-Shoumer KAS, Johnston DG. The effects of growth hormone replacement therapy on overnight metabolic fuels in hypopituitary patients. Clinical Endocrinology. 2000, 52: 17-24.
21. Kousta Ε, White DM, Cela Ε, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with infertility. Human Reproduction. 1999, 14: 2720-2723.’
22. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray RM, Bannister PA, Gallagher JJ, Johnston DG. Very low density lipoprotein-Apo B100 kinetics in adult hypopituitarism. Metabolism. 1999, 48(8): 1057-1062.
23. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S. Long-term effects of growth hormone therapy on intermediary metabolism and insulin sensitivity in hypopituitary adults. J Endocrinol Invest. 1999, 22: 37-40.
24. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Dornhorst A, de Swiet M, Steer PJ, Grenfell A, Mather HM, Johnston DG, McCarthy MI. Implications of new diagnostic criteria for abnormal glucose homeostasis in women with previous gestational diabetes. Diabetes care. 1999, 22(6): 933-937.
25. Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S and Johnston DG. How much, and by what mechanisms, does growth hormone replacement improve the quality of life in GH-deficient adults? In Bailliere’s Clinical Endocrinology and Metabolism. Guest Editor S.N. Shalet. 1998; 12 (2): 261-279.
26. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Al-Shoumer AS, Parker KH, McCarthy MI and Johnston DG. The circadian rhythm of leptin is preserved in growth hormone deficient hypopituitary adults. Clinical Endocrinology 1998; 48: 685-690.
27. Kalidas K, Dow E, Saker PJ, Wareham N, Halsall D, Jackson RS, Chan SP, Gelding S, Walker M, Kousta E, Johnston DG, O’Rahilly S, McCarthy MI. Prohormone convertase 1 in obesity, gestational diabetes and NIDDM-No evidence for a major susceptibility role. Diabetes 1998; 47: 287-289.
28. Kousta Ε, White DW, Franks S. Modern use of clomiphene citrate in induction of ovulation. Human Reproduction Update 1997; 3(4): 359-365.
29. Kousta Ε, White DW, Piazzi A, Loumaye E, Franks S. Successful induction of ovulation and completed pregnancy using rhLH and rhFSH in a woman with Kallman‘s syndrom. Human Reproduction 1996; 11(1): 70-71.
30. Vargemezis V, Thodis E, Pasadakis R, Martinis G, Kousta E. Efficacy of vancomycin plus tobramycin as antiperitonitis regiment for patients on CAPD. Adv Perit Dial 1990; 6: 123-124.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ MEDLINE

1. Eleni Kousta and Stephen Franks Polycystic ovary syndrome and women with diabetes. Diabetes Voice, 2006 December, Volume 5, Issue 4: 23-25. http://www.diabetesvoice.org/issues/2006-12/Polycystic_ovary_syndrome_and_women_with_diabetes.cfm

2. Kousta Ε, Godsland IF, J. A.R. Jeffs, Z Efstathiadou, McCarthy MI and Johnston DG. Further assessment by principal component analysis of metabolic syndrome features following gestational diabetes in three ethnic groups. Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) – 2007 Expert Columnists http://www.siicsalud.com/dato/dat052/07528001a.htm

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Koύστα Ε. Χατζηαθανασίου X. Oντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΧ άτομο και διαταραχές Εντατική εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, 11ος κύκλος, Εκδότες Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, 15-16 Φεβρουαρίου 2008, Αθήνα, 213-230.
2. Eleni Kousta, Stephen Franks. Long-term health consequences of PCOS. In: Polycystic Ovary Syndrome. 2nd Edition. Editors: G. Kovacs, R Norman. Cambridge University Press. Cambridge 2007, p.81-101.
3. Koύστα Ε. Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 5ς κύκλος: Γονάδες. Εκδότες Β.Βλασοπούλου, Γ. Κουκούλης, Φεβρουάριος 2002, Αθήνα, 447-453.
4. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah S, Chrisoulidou A, Kousta E and Anyaoku V. Growth hormone replacement in young adults – if and when to continue. In: Adolescent Endocrinology. Stanhope R. ed. Bristol: BioScientifica, 1998: 17-23.
5. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah SA, Chrisoulidou A, Kousta E, Anyaoku V. Interactions of cortisol and growth hormone replacement: intermediary metabolism. In: The diagnosis and treatment of pituitary insufficiency. Lamberts WJ, ed. Bristol: BioScientifica, 1997: 63-77.
6. Kousta E, White DM, Johnston DG and Franks S. Norprolac for treatment of hyperprolactinaemic anovulation. In ¨Norprolac (quinagolide): An Update¨, Brownell J (eds) 1996; 21-25.
7. Al-Shoumer KAS, Kousta E, Beshyah S and Johnston DG. GH deficiency-does it cause atherosclerosis? In The 3rd International hGH Symposium on GHD in adults, Vienna, 6th September 1996. Proceedings. Editors: JS Christiansen, JOL Jorgensen, A von zur Muhlen, W Waldhausl.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Κούστα E. Ορμονική Θεραπεία Υποκατάστασης Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2010; 6(1): 24-30
2. Κούστα E, Σκάρπα Β, Δολιανίτη Μ, Τερτίπη Α, Βακάκη, Φωτεινού Α, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Η θυροξίνη ελαττώνει τον όγκο θυρεοειδούς σε ευθυρεοειδικά παιδιά και εφήβους με αυτοάνοσο θυρεοειδίτιδα. Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2009; 5(2): 32-38
3. Κούστα E, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Θεραπεία με αυξητικη ορμονη στο συνδρομο Prader-Willi. Παιδιατρική 2009; 72: 23-28.
4. Κούστα E, Παπαθανασίου A, Χατζηαθανασίου X. Eνδείξεις χορηγήσης αυξητικής ορμόνης στα παιδιά και στους εφήβους. Παιδιατρική 2008; 71: 123-127.
5. Kωστακιώτη Ε, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Τερτίπη Α, Χατζηαθανασίου Χ, Πέτρου Β, Παπαθανασίου A. Νόσος Cushing σε κορίτσι ηλικίας 151/2 ετών. Περιγραφή περίπτωσης. Παιδιατρική 2003; 66: 471-474.
6. Κούστα E, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Στεφανίδης K, Χατζηαθανασίου Χ, Σταθοπούλου Σ, Θεοδωρίδης X. Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ιατρική 1998; 74(6): 479-483.
7. Κούστα E, Στεφανίδης K, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Θεοδωρίδης X. Παθοφυσιολογία της καθυστερημένης αύξησης στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Παιδιατρική 1997; 60: 65-74.
8. Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Στεφανίδης Κ, Κούστα Ε, Μούκας Α, Σταθοπούλου Σ, Μιχέλης Κ, Θεοδωρίδης Χ. Έλεγχος αύξησης παιδιών με έναρξη χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στη νεογνική και βρεφική ηλικία. Παιδιατρική 1993; 56: 52-57.
9. Χατζηαθανασίου Χ, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Καρής Χ, Μιχαλάκος Σ. Θεραπεία κεντρικής πρώιμης ήβης με βραδείας δράσεως LH-RH ανάλογο: Αποτελέσματα 2 χρόνων. Παιδιατρική 1993; 56: 58-62.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 60

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 38


Σ. Αρβανιτάκη 6, Κέρκυρα 49100.
Τηλ.: 26610 80561, Fax:26610 80562

e-mail: lenakousta@hotmail.com, lkousta@otenet.grkoustaΤόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Κέρκυρα, 16/9/1963
Mέση εκπαίδευση: Γ΄ Λυκείο Κερκύρας, 1981, Βαθμός απολυτηρίου: 19 6/13.
Ανωτάτη εκπαίδευση: Ιατρική Σχολή Αθηνών (1981-1987). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά:Diplοme d’ Εtudes Superieures – Institut Francais d’ Athenes – Ιούνιος 1980.
Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English – University of Cambridge – Ιούνιος 1985.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

– Από 7/3/1988 έως 10/3/1990: ειδικευόμενη στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Δημοκρατείου Παν/μίου Θράκης στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
– Από 24/4/1990 έως 27/4/1992: ειδικευόμενη στην Ενδοκρινολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Π&A Κυριακού Αθηνών. Διευθυντής Κος Θεοδωρίδης.
– Από 1/10/1992 έως 30/9/1994: ειδικευόμενη στα τμήματα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου – Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Prof. S. Franks.
Ανέλαβα και συμμετείχα στα ιατρεία: στειρότητας, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ως μέρος του προγράμματος πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας εκπαιδεύτηκα στο υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας.

Τίτλος ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία:23/3/95.
Aδεια ασκήσεως υπερηχογραφήματος σχετικό με την ειδικότητα: 29/5/1996
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ-2/4/97: Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που βρίσκονται σε υποκατάσταση. Ιατρική Σχολή Αθηνών, Bαθμός: Αριστα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙKΟΤΗΤΑΣ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

– Από 1/10/1994 έως 30/9/95: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, στειρότητας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ανέλαβα το ερευνητικό προγράμμα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό με χορήγηση βιοσυνθετικής LΗ και FSH.

– Από 1/10/1995 έως 31/9/97: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Οστεοπόρωσης, Λιπιδίων, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας. Συμμετείχα σε ερευνητικό προγράμμα μελέτης της επίδρασης της βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης στην VLDL-Αpo B100 turnover, στον ενδιάμεσο μεταβολισμό και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη σε ενήλικες ασθενείς με υποφυσιακή ανεπάρκεια.

– Από 1/10/97 έως 31/7/2000: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τις διαταραχές μεταβολισμού και τη μοριακή γενετική στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, το οποίο κάλυπτε το Medical Research Council (Βρεττανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Ερευνας).

-Από 15/10/2000 εως σήμερα εργάζομαι σαν ιδιώτης Ενδοκρινολόγος στη Κέρκυρα. Συμμετέχω σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την μελέτη της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας σε παιδιά και εφήβους στο Νοσοκ. Παίδων Αγλαία Κυριακού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Kousta E, Papathanasiou A, Skordis N. Sex determination and disorders of sex development according to the revised nomenclature and classification in 46,XX individuals. Hormones 2010; 9(3):218-231.
2. Scarpa V, Κousta Ε, Τertipi Α, Vakaki M, Fotinou A, Papathanasiou Α. Treatment with thyroxine reduces thyroid volume in euthyroid children and adolescents with Hashimoto thyroiditis. Horm Res Paediatr 2010;73:61-67.
3. Kousta E, Hadjiathanasiou CG, Tolis G, Papathanasiou A. Pleiotropic genetic syndromes associated with obesity. J Pediatr Endocrinol Metab 2009, 22: 581-592.
4. Papathanasiou A, Kousta E, Skarpa V, Papachilleos P, Petrou V, Hadjiathanasiou C. Growth hormone deficiency due to autoimmune hypophysitis in a boy with autoimmune polyendocrinopathy type 2. Hormones 2007, 6: 247-250.
5. Kousta Ε, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG and McCarthy MI. Early metabolic defects following gestational diabetes in three ethnic groups of anti-GAD antibodies negative women with normal fasting glucose. Hormones 2007, 6: 138-147.
6. Kousta E. Premature adrenarche leads to polycystic ovary syndrome? Long-term consequences. Ann N Y Acad Sci. 2006, 1092:148-57.
7. Kousta E, Efstathiadou Z, J. Lawrence N, Jeffs J, Godsland IF, Barrett SC, Doré CJ, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Robinson S, McCarthy MI and Johnston DG. Abnormalities of Glucose Tolerance and Cardiovascular Risk Factors following Gestational Diabetes and their Association with Ethnic Origin. Diabetologia 2006, 49:36-40.
8. Kousta E, Konstantinidis Κ, Michalakis C, Theodoropoulos GE, Vorias M, Georgiou M, Sambalis G. Ectopic thyroid tissue in the lower neck with a coexisting normally located multinodular goiter. Hormones 2005, 4: 231-234.
9. Kousta E, Tolis G. Franks S. Polycystic Ovary Syndrome. Revised diagnostic criteria and long-term health consequences. Hormones 2005, 4: 133-147.
10. Cela E, Robertson C, Rush K, Kousta E, White DM, Wilson H, Lyons G, Kingsley P, McCarthy MI and Franks S. Prevalence of polycystic ovaries in women with androgenic alopecia. Eur J Endocrinol, 2003, 149:439-442.
11. Kousta E, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Johnston DG, Robinson S, McCarthy MI. Insulin resistance and beta-cell dysfunction in normoglycaemic European women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2003 59:289-297.
12. Kousta E, Parker KH, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Anyaoku V, Mulnier H, Forster DC, MacDonald IA, Robinson S, McCarthy MI, Johnston DG.Delayed metabolic and thermogenic response to a mixed meal in normoglycemic European women with previous gestational diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87: 3407-3412.
13. Lawrence NJ, Kousta E, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Elevation of soluble E-selectin levels following gestational diabetes is restricted to women with persistant abnormalities of glucose regulation. Clinical Endocrinology, 2002, 56: 335-340.
14. Kousta E, Ellard S, Allen LI, Saker PJ, Huxtable SJ, Hattersley AT, McCarthy MI. Glucokinase mutations in a phenotypically selected multiethnic group of women with a history of gestational diabetes. Diabet Med 2001 18:683-684.
15. Kousta E, Lawrence NJ, Anyaoku V, Vincent A, Johnston DG, McCarthy MI. Prevalence and features of pancreatic islet-cell autoimmunity in women with gestational diabetes from different ethnic groups. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2001, 108:716-720.
16. Cassell PG, Saker PJ, Huxtable SJ, Kousta E, Jackson AE, Hattersley AT, Frayling TM, Walker M, Kopelman PG, Ramachandran A, Snehelatha C, Hitman GA, McCarthy MI. Evidence that single nucleotide polymorphism in the uncoupling protein 3 (UCP3) gene influences fat distribution in women of European and Asian origin. Diabetologia 2000, 43(12):1558-1564
17. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Women with a history of gestational diabetes are shorter than women with normal glucose tolerance in pregnancy. Diabetic Medicine, 2000, 17(11):792-797.
18. Kousta E, Cela E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, White DM, Wilson H, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2000, 53: 501-507.
19. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray R, Bannister PA, Gallagher JJ, Lawrence N, Johnston DG. Effects of growth hormone treatement on Very-low-density Lipoprotein Apolipoprotein B100 turnover in adult hypopituitarism. Metabolism. 2000, 49(5): 563-566.
20. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Anyaoku V, Al-Shoumer KAS, Johnston DG. The effects of growth hormone replacement therapy on overnight metabolic fuels in hypopituitary patients. Clinical Endocrinology. 2000, 52: 17-24.
21. Kousta Ε, White DM, Cela Ε, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with infertility. Human Reproduction. 1999, 14: 2720-2723.’
22. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray RM, Bannister PA, Gallagher JJ, Johnston DG. Very low density lipoprotein-Apo B100 kinetics in adult hypopituitarism. Metabolism. 1999, 48(8): 1057-1062.
23. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S. Long-term effects of growth hormone therapy on intermediary metabolism and insulin sensitivity in hypopituitary adults. J Endocrinol Invest. 1999, 22: 37-40.
24. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Dornhorst A, de Swiet M, Steer PJ, Grenfell A, Mather HM, Johnston DG, McCarthy MI. Implications of new diagnostic criteria for abnormal glucose homeostasis in women with previous gestational diabetes. Diabetes care. 1999, 22(6): 933-937.
25. Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S and Johnston DG. How much, and by what mechanisms, does growth hormone replacement improve the quality of life in GH-deficient adults? In Bailliere’s Clinical Endocrinology and Metabolism. Guest Editor S.N. Shalet. 1998; 12 (2): 261-279.
26. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Al-Shoumer AS, Parker KH, McCarthy MI and Johnston DG. The circadian rhythm of leptin is preserved in growth hormone deficient hypopituitary adults. Clinical Endocrinology 1998; 48: 685-690.
27. Kalidas K, Dow E, Saker PJ, Wareham N, Halsall D, Jackson RS, Chan SP, Gelding S, Walker M, Kousta E, Johnston DG, O’Rahilly S, McCarthy MI. Prohormone convertase 1 in obesity, gestational diabetes and NIDDM-No evidence for a major susceptibility role. Diabetes 1998; 47: 287-289.
28. Kousta Ε, White DW, Franks S. Modern use of clomiphene citrate in induction of ovulation. Human Reproduction Update 1997; 3(4): 359-365.
29. Kousta Ε, White DW, Piazzi A, Loumaye E, Franks S. Successful induction of ovulation and completed pregnancy using rhLH and rhFSH in a woman with Kallman‘s syndrom. Human Reproduction 1996; 11(1): 70-71.
30. Vargemezis V, Thodis E, Pasadakis R, Martinis G, Kousta E. Efficacy of vancomycin plus tobramycin as antiperitonitis regiment for patients on CAPD. Adv Perit Dial 1990; 6: 123-124.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ MEDLINE

1. Eleni Kousta and Stephen Franks Polycystic ovary syndrome and women with diabetes. Diabetes Voice, 2006 December, Volume 5, Issue 4: 23-25. http://www.diabetesvoice.org/issues/2006-12/Polycystic_ovary_syndrome_and_women_with_diabetes.cfm

2. Kousta Ε, Godsland IF, J. A.R. Jeffs, Z Efstathiadou, McCarthy MI and Johnston DG. Further assessment by principal component analysis of metabolic syndrome features following gestational diabetes in three ethnic groups. Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) – 2007 Expert Columnists http://www.siicsalud.com/dato/dat052/07528001a.htm

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Koύστα Ε. Χατζηαθανασίου X. Oντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΧ άτομο και διαταραχές Εντατική εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, 11ος κύκλος, Εκδότες Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, 15-16 Φεβρουαρίου 2008, Αθήνα, 213-230.
2. Eleni Kousta, Stephen Franks. Long-term health consequences of PCOS. In: Polycystic Ovary Syndrome. 2nd Edition. Editors: G. Kovacs, R Norman. Cambridge University Press. Cambridge 2007, p.81-101.
3. Koύστα Ε. Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 5ς κύκλος: Γονάδες. Εκδότες Β.Βλασοπούλου, Γ. Κουκούλης, Φεβρουάριος 2002, Αθήνα, 447-453.
4. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah S, Chrisoulidou A, Kousta E and Anyaoku V. Growth hormone replacement in young adults – if and when to continue. In: Adolescent Endocrinology. Stanhope R. ed. Bristol: BioScientifica, 1998: 17-23.
5. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah SA, Chrisoulidou A, Kousta E, Anyaoku V. Interactions of cortisol and growth hormone replacement: intermediary metabolism. In: The diagnosis and treatment of pituitary insufficiency. Lamberts WJ, ed. Bristol: BioScientifica, 1997: 63-77.
6. Kousta E, White DM, Johnston DG and Franks S. Norprolac for treatment of hyperprolactinaemic anovulation. In ¨Norprolac (quinagolide): An Update¨, Brownell J (eds) 1996; 21-25.
7. Al-Shoumer KAS, Kousta E, Beshyah S and Johnston DG. GH deficiency-does it cause atherosclerosis? In The 3rd International hGH Symposium on GHD in adults, Vienna, 6th September 1996. Proceedings. Editors: JS Christiansen, JOL Jorgensen, A von zur Muhlen, W Waldhausl.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Κούστα E. Ορμονική Θεραπεία Υποκατάστασης Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2010; 6(1): 24-30
2. Κούστα E, Σκάρπα Β, Δολιανίτη Μ, Τερτίπη Α, Βακάκη, Φωτεινού Α, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Η θυροξίνη ελαττώνει τον όγκο θυρεοειδούς σε ευθυρεοειδικά παιδιά και εφήβους με αυτοάνοσο θυρεοειδίτιδα. Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2009; 5(2): 32-38
3. Κούστα E, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Θεραπεία με αυξητικη ορμονη στο συνδρομο Prader-Willi. Παιδιατρική 2009; 72: 23-28.
4. Κούστα E, Παπαθανασίου A, Χατζηαθανασίου X. Eνδείξεις χορηγήσης αυξητικής ορμόνης στα παιδιά και στους εφήβους. Παιδιατρική 2008; 71: 123-127.
5. Kωστακιώτη Ε, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Τερτίπη Α, Χατζηαθανασίου Χ, Πέτρου Β, Παπαθανασίου A. Νόσος Cushing σε κορίτσι ηλικίας 151/2 ετών. Περιγραφή περίπτωσης. Παιδιατρική 2003; 66: 471-474.
6. Κούστα E, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Στεφανίδης K, Χατζηαθανασίου Χ, Σταθοπούλου Σ, Θεοδωρίδης X. Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ιατρική 1998; 74(6): 479-483.
7. Κούστα E, Στεφανίδης K, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Θεοδωρίδης X. Παθοφυσιολογία της καθυστερημένης αύξησης στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Παιδιατρική 1997; 60: 65-74.
8. Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Στεφανίδης Κ, Κούστα Ε, Μούκας Α, Σταθοπούλου Σ, Μιχέλης Κ, Θεοδωρίδης Χ. Έλεγχος αύξησης παιδιών με έναρξη χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στη νεογνική και βρεφική ηλικία. Παιδιατρική 1993; 56: 52-57.
9. Χατζηαθανασίου Χ, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Καρής Χ, Μιχαλάκος Σ. Θεραπεία κεντρικής πρώιμης ήβης με βραδείας δράσεως LH-RH ανάλογο: Αποτελέσματα 2 χρόνων. Παιδιατρική 1993; 56: 58-62.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 60

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 38


Σ. Αρβανιτάκη 6, Κέρκυρα 49100.
Τηλ.: 26610 80561, Fax:26610 80562

e-mail: lenakousta@hotmail.com, lkousta@otenet.grkoustaΤόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Κέρκυρα, 16/9/1963
Mέση εκπαίδευση: Γ΄ Λυκείο Κερκύρας, 1981, Βαθμός απολυτηρίου: 19 6/13.
Ανωτάτη εκπαίδευση: Ιατρική Σχολή Αθηνών (1981-1987). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά:Diplοme d’ Εtudes Superieures – Institut Francais d’ Athenes – Ιούνιος 1980.
Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English – University of Cambridge – Ιούνιος 1985.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

– Από 7/3/1988 έως 10/3/1990: ειδικευόμενη στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Δημοκρατείου Παν/μίου Θράκης στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
– Από 24/4/1990 έως 27/4/1992: ειδικευόμενη στην Ενδοκρινολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Π&A Κυριακού Αθηνών. Διευθυντής Κος Θεοδωρίδης.
– Από 1/10/1992 έως 30/9/1994: ειδικευόμενη στα τμήματα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου – Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Prof. S. Franks.
Ανέλαβα και συμμετείχα στα ιατρεία: στειρότητας, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ως μέρος του προγράμματος πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας εκπαιδεύτηκα στο υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας.

Τίτλος ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία:23/3/95.
Aδεια ασκήσεως υπερηχογραφήματος σχετικό με την ειδικότητα: 29/5/1996
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ-2/4/97: Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που βρίσκονται σε υποκατάσταση. Ιατρική Σχολή Αθηνών, Bαθμός: Αριστα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙKΟΤΗΤΑΣ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

– Από 1/10/1994 έως 30/9/95: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, στειρότητας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ανέλαβα το ερευνητικό προγράμμα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό με χορήγηση βιοσυνθετικής LΗ και FSH.

– Από 1/10/1995 έως 31/9/97: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Οστεοπόρωσης, Λιπιδίων, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας. Συμμετείχα σε ερευνητικό προγράμμα μελέτης της επίδρασης της βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης στην VLDL-Αpo B100 turnover, στον ενδιάμεσο μεταβολισμό και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη σε ενήλικες ασθενείς με υποφυσιακή ανεπάρκεια.

– Από 1/10/97 έως 31/7/2000: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τις διαταραχές μεταβολισμού και τη μοριακή γενετική στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, το οποίο κάλυπτε το Medical Research Council (Βρεττανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Ερευνας).

-Από 15/10/2000 εως σήμερα εργάζομαι σαν ιδιώτης Ενδοκρινολόγος στη Κέρκυρα. Συμμετέχω σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την μελέτη της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας σε παιδιά και εφήβους στο Νοσοκ. Παίδων Αγλαία Κυριακού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Kousta E, Papathanasiou A, Skordis N. Sex determination and disorders of sex development according to the revised nomenclature and classification in 46,XX individuals. Hormones 2010; 9(3):218-231.
2. Scarpa V, Κousta Ε, Τertipi Α, Vakaki M, Fotinou A, Papathanasiou Α. Treatment with thyroxine reduces thyroid volume in euthyroid children and adolescents with Hashimoto thyroiditis. Horm Res Paediatr 2010;73:61-67.
3. Kousta E, Hadjiathanasiou CG, Tolis G, Papathanasiou A. Pleiotropic genetic syndromes associated with obesity. J Pediatr Endocrinol Metab 2009, 22: 581-592.
4. Papathanasiou A, Kousta E, Skarpa V, Papachilleos P, Petrou V, Hadjiathanasiou C. Growth hormone deficiency due to autoimmune hypophysitis in a boy with autoimmune polyendocrinopathy type 2. Hormones 2007, 6: 247-250.
5. Kousta Ε, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG and McCarthy MI. Early metabolic defects following gestational diabetes in three ethnic groups of anti-GAD antibodies negative women with normal fasting glucose. Hormones 2007, 6: 138-147.
6. Kousta E. Premature adrenarche leads to polycystic ovary syndrome? Long-term consequences. Ann N Y Acad Sci. 2006, 1092:148-57.
7. Kousta E, Efstathiadou Z, J. Lawrence N, Jeffs J, Godsland IF, Barrett SC, Doré CJ, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Robinson S, McCarthy MI and Johnston DG. Abnormalities of Glucose Tolerance and Cardiovascular Risk Factors following Gestational Diabetes and their Association with Ethnic Origin. Diabetologia 2006, 49:36-40.
8. Kousta E, Konstantinidis Κ, Michalakis C, Theodoropoulos GE, Vorias M, Georgiou M, Sambalis G. Ectopic thyroid tissue in the lower neck with a coexisting normally located multinodular goiter. Hormones 2005, 4: 231-234.
9. Kousta E, Tolis G. Franks S. Polycystic Ovary Syndrome. Revised diagnostic criteria and long-term health consequences. Hormones 2005, 4: 133-147.
10. Cela E, Robertson C, Rush K, Kousta E, White DM, Wilson H, Lyons G, Kingsley P, McCarthy MI and Franks S. Prevalence of polycystic ovaries in women with androgenic alopecia. Eur J Endocrinol, 2003, 149:439-442.
11. Kousta E, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Johnston DG, Robinson S, McCarthy MI. Insulin resistance and beta-cell dysfunction in normoglycaemic European women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2003 59:289-297.
12. Kousta E, Parker KH, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Anyaoku V, Mulnier H, Forster DC, MacDonald IA, Robinson S, McCarthy MI, Johnston DG.Delayed metabolic and thermogenic response to a mixed meal in normoglycemic European women with previous gestational diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87: 3407-3412.
13. Lawrence NJ, Kousta E, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Elevation of soluble E-selectin levels following gestational diabetes is restricted to women with persistant abnormalities of glucose regulation. Clinical Endocrinology, 2002, 56: 335-340.
14. Kousta E, Ellard S, Allen LI, Saker PJ, Huxtable SJ, Hattersley AT, McCarthy MI. Glucokinase mutations in a phenotypically selected multiethnic group of women with a history of gestational diabetes. Diabet Med 2001 18:683-684.
15. Kousta E, Lawrence NJ, Anyaoku V, Vincent A, Johnston DG, McCarthy MI. Prevalence and features of pancreatic islet-cell autoimmunity in women with gestational diabetes from different ethnic groups. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2001, 108:716-720.
16. Cassell PG, Saker PJ, Huxtable SJ, Kousta E, Jackson AE, Hattersley AT, Frayling TM, Walker M, Kopelman PG, Ramachandran A, Snehelatha C, Hitman GA, McCarthy MI. Evidence that single nucleotide polymorphism in the uncoupling protein 3 (UCP3) gene influences fat distribution in women of European and Asian origin. Diabetologia 2000, 43(12):1558-1564
17. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Women with a history of gestational diabetes are shorter than women with normal glucose tolerance in pregnancy. Diabetic Medicine, 2000, 17(11):792-797.
18. Kousta E, Cela E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, White DM, Wilson H, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2000, 53: 501-507.
19. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray R, Bannister PA, Gallagher JJ, Lawrence N, Johnston DG. Effects of growth hormone treatement on Very-low-density Lipoprotein Apolipoprotein B100 turnover in adult hypopituitarism. Metabolism. 2000, 49(5): 563-566.
20. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Anyaoku V, Al-Shoumer KAS, Johnston DG. The effects of growth hormone replacement therapy on overnight metabolic fuels in hypopituitary patients. Clinical Endocrinology. 2000, 52: 17-24.
21. Kousta Ε, White DM, Cela Ε, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with infertility. Human Reproduction. 1999, 14: 2720-2723.’
22. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray RM, Bannister PA, Gallagher JJ, Johnston DG. Very low density lipoprotein-Apo B100 kinetics in adult hypopituitarism. Metabolism. 1999, 48(8): 1057-1062.
23. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S. Long-term effects of growth hormone therapy on intermediary metabolism and insulin sensitivity in hypopituitary adults. J Endocrinol Invest. 1999, 22: 37-40.
24. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Dornhorst A, de Swiet M, Steer PJ, Grenfell A, Mather HM, Johnston DG, McCarthy MI. Implications of new diagnostic criteria for abnormal glucose homeostasis in women with previous gestational diabetes. Diabetes care. 1999, 22(6): 933-937.
25. Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S and Johnston DG. How much, and by what mechanisms, does growth hormone replacement improve the quality of life in GH-deficient adults? In Bailliere’s Clinical Endocrinology and Metabolism. Guest Editor S.N. Shalet. 1998; 12 (2): 261-279.
26. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Al-Shoumer AS, Parker KH, McCarthy MI and Johnston DG. The circadian rhythm of leptin is preserved in growth hormone deficient hypopituitary adults. Clinical Endocrinology 1998; 48: 685-690.
27. Kalidas K, Dow E, Saker PJ, Wareham N, Halsall D, Jackson RS, Chan SP, Gelding S, Walker M, Kousta E, Johnston DG, O’Rahilly S, McCarthy MI. Prohormone convertase 1 in obesity, gestational diabetes and NIDDM-No evidence for a major susceptibility role. Diabetes 1998; 47: 287-289.
28. Kousta Ε, White DW, Franks S. Modern use of clomiphene citrate in induction of ovulation. Human Reproduction Update 1997; 3(4): 359-365.
29. Kousta Ε, White DW, Piazzi A, Loumaye E, Franks S. Successful induction of ovulation and completed pregnancy using rhLH and rhFSH in a woman with Kallman‘s syndrom. Human Reproduction 1996; 11(1): 70-71.
30. Vargemezis V, Thodis E, Pasadakis R, Martinis G, Kousta E. Efficacy of vancomycin plus tobramycin as antiperitonitis regiment for patients on CAPD. Adv Perit Dial 1990; 6: 123-124.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ MEDLINE

1. Eleni Kousta and Stephen Franks Polycystic ovary syndrome and women with diabetes. Diabetes Voice, 2006 December, Volume 5, Issue 4: 23-25. http://www.diabetesvoice.org/issues/2006-12/Polycystic_ovary_syndrome_and_women_with_diabetes.cfm

2. Kousta Ε, Godsland IF, J. A.R. Jeffs, Z Efstathiadou, McCarthy MI and Johnston DG. Further assessment by principal component analysis of metabolic syndrome features following gestational diabetes in three ethnic groups. Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) – 2007 Expert Columnists http://www.siicsalud.com/dato/dat052/07528001a.htm

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Koύστα Ε. Χατζηαθανασίου X. Oντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΧ άτομο και διαταραχές Εντατική εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, 11ος κύκλος, Εκδότες Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, 15-16 Φεβρουαρίου 2008, Αθήνα, 213-230.
2. Eleni Kousta, Stephen Franks. Long-term health consequences of PCOS. In: Polycystic Ovary Syndrome. 2nd Edition. Editors: G. Kovacs, R Norman. Cambridge University Press. Cambridge 2007, p.81-101.
3. Koύστα Ε. Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 5ς κύκλος: Γονάδες. Εκδότες Β.Βλασοπούλου, Γ. Κουκούλης, Φεβρουάριος 2002, Αθήνα, 447-453.
4. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah S, Chrisoulidou A, Kousta E and Anyaoku V. Growth hormone replacement in young adults – if and when to continue. In: Adolescent Endocrinology. Stanhope R. ed. Bristol: BioScientifica, 1998: 17-23.
5. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah SA, Chrisoulidou A, Kousta E, Anyaoku V. Interactions of cortisol and growth hormone replacement: intermediary metabolism. In: The diagnosis and treatment of pituitary insufficiency. Lamberts WJ, ed. Bristol: BioScientifica, 1997: 63-77.
6. Kousta E, White DM, Johnston DG and Franks S. Norprolac for treatment of hyperprolactinaemic anovulation. In ¨Norprolac (quinagolide): An Update¨, Brownell J (eds) 1996; 21-25.
7. Al-Shoumer KAS, Kousta E, Beshyah S and Johnston DG. GH deficiency-does it cause atherosclerosis? In The 3rd International hGH Symposium on GHD in adults, Vienna, 6th September 1996. Proceedings. Editors: JS Christiansen, JOL Jorgensen, A von zur Muhlen, W Waldhausl.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Κούστα E. Ορμονική Θεραπεία Υποκατάστασης Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2010; 6(1): 24-30
2. Κούστα E, Σκάρπα Β, Δολιανίτη Μ, Τερτίπη Α, Βακάκη, Φωτεινού Α, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Η θυροξίνη ελαττώνει τον όγκο θυρεοειδούς σε ευθυρεοειδικά παιδιά και εφήβους με αυτοάνοσο θυρεοειδίτιδα. Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2009; 5(2): 32-38
3. Κούστα E, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Θεραπεία με αυξητικη ορμονη στο συνδρομο Prader-Willi. Παιδιατρική 2009; 72: 23-28.
4. Κούστα E, Παπαθανασίου A, Χατζηαθανασίου X. Eνδείξεις χορηγήσης αυξητικής ορμόνης στα παιδιά και στους εφήβους. Παιδιατρική 2008; 71: 123-127.
5. Kωστακιώτη Ε, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Τερτίπη Α, Χατζηαθανασίου Χ, Πέτρου Β, Παπαθανασίου A. Νόσος Cushing σε κορίτσι ηλικίας 151/2 ετών. Περιγραφή περίπτωσης. Παιδιατρική 2003; 66: 471-474.
6. Κούστα E, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Στεφανίδης K, Χατζηαθανασίου Χ, Σταθοπούλου Σ, Θεοδωρίδης X. Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ιατρική 1998; 74(6): 479-483.
7. Κούστα E, Στεφανίδης K, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Θεοδωρίδης X. Παθοφυσιολογία της καθυστερημένης αύξησης στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Παιδιατρική 1997; 60: 65-74.
8. Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Στεφανίδης Κ, Κούστα Ε, Μούκας Α, Σταθοπούλου Σ, Μιχέλης Κ, Θεοδωρίδης Χ. Έλεγχος αύξησης παιδιών με έναρξη χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στη νεογνική και βρεφική ηλικία. Παιδιατρική 1993; 56: 52-57.
9. Χατζηαθανασίου Χ, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Καρής Χ, Μιχαλάκος Σ. Θεραπεία κεντρικής πρώιμης ήβης με βραδείας δράσεως LH-RH ανάλογο: Αποτελέσματα 2 χρόνων. Παιδιατρική 1993; 56: 58-62.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 60

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 38


Σ. Αρβανιτάκη 6, Κέρκυρα 49100.
Τηλ.: 26610 80561, Fax:26610 80562

e-mail: lenakousta@hotmail.com, lkousta@otenet.grkoustaΤόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Κέρκυρα, 16/9/1963
Mέση εκπαίδευση: Γ΄ Λυκείο Κερκύρας, 1981, Βαθμός απολυτηρίου: 19 6/13.
Ανωτάτη εκπαίδευση: Ιατρική Σχολή Αθηνών (1981-1987). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά:Diplοme d’ Εtudes Superieures – Institut Francais d’ Athenes – Ιούνιος 1980.
Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English – University of Cambridge – Ιούνιος 1985.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

– Από 7/3/1988 έως 10/3/1990: ειδικευόμενη στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Δημοκρατείου Παν/μίου Θράκης στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
– Από 24/4/1990 έως 27/4/1992: ειδικευόμενη στην Ενδοκρινολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Π&A Κυριακού Αθηνών. Διευθυντής Κος Θεοδωρίδης.
– Από 1/10/1992 έως 30/9/1994: ειδικευόμενη στα τμήματα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου – Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Prof. S. Franks.
Ανέλαβα και συμμετείχα στα ιατρεία: στειρότητας, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ως μέρος του προγράμματος πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας εκπαιδεύτηκα στο υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας.

Τίτλος ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία:23/3/95.
Aδεια ασκήσεως υπερηχογραφήματος σχετικό με την ειδικότητα: 29/5/1996
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ-2/4/97: Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που βρίσκονται σε υποκατάσταση. Ιατρική Σχολή Αθηνών, Bαθμός: Αριστα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙKΟΤΗΤΑΣ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

– Από 1/10/1994 έως 30/9/95: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, στειρότητας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ανέλαβα το ερευνητικό προγράμμα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό με χορήγηση βιοσυνθετικής LΗ και FSH.

– Από 1/10/1995 έως 31/9/97: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Οστεοπόρωσης, Λιπιδίων, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας. Συμμετείχα σε ερευνητικό προγράμμα μελέτης της επίδρασης της βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης στην VLDL-Αpo B100 turnover, στον ενδιάμεσο μεταβολισμό και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη σε ενήλικες ασθενείς με υποφυσιακή ανεπάρκεια.

– Από 1/10/97 έως 31/7/2000: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τις διαταραχές μεταβολισμού και τη μοριακή γενετική στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, το οποίο κάλυπτε το Medical Research Council (Βρεττανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Ερευνας).

-Από 15/10/2000 εως σήμερα εργάζομαι σαν ιδιώτης Ενδοκρινολόγος στη Κέρκυρα. Συμμετέχω σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την μελέτη της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας σε παιδιά και εφήβους στο Νοσοκ. Παίδων Αγλαία Κυριακού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Kousta E, Papathanasiou A, Skordis N. Sex determination and disorders of sex development according to the revised nomenclature and classification in 46,XX individuals. Hormones 2010; 9(3):218-231.
2. Scarpa V, Κousta Ε, Τertipi Α, Vakaki M, Fotinou A, Papathanasiou Α. Treatment with thyroxine reduces thyroid volume in euthyroid children and adolescents with Hashimoto thyroiditis. Horm Res Paediatr 2010;73:61-67.
3. Kousta E, Hadjiathanasiou CG, Tolis G, Papathanasiou A. Pleiotropic genetic syndromes associated with obesity. J Pediatr Endocrinol Metab 2009, 22: 581-592.
4. Papathanasiou A, Kousta E, Skarpa V, Papachilleos P, Petrou V, Hadjiathanasiou C. Growth hormone deficiency due to autoimmune hypophysitis in a boy with autoimmune polyendocrinopathy type 2. Hormones 2007, 6: 247-250.
5. Kousta Ε, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG and McCarthy MI. Early metabolic defects following gestational diabetes in three ethnic groups of anti-GAD antibodies negative women with normal fasting glucose. Hormones 2007, 6: 138-147.
6. Kousta E. Premature adrenarche leads to polycystic ovary syndrome? Long-term consequences. Ann N Y Acad Sci. 2006, 1092:148-57.
7. Kousta E, Efstathiadou Z, J. Lawrence N, Jeffs J, Godsland IF, Barrett SC, Doré CJ, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Robinson S, McCarthy MI and Johnston DG. Abnormalities of Glucose Tolerance and Cardiovascular Risk Factors following Gestational Diabetes and their Association with Ethnic Origin. Diabetologia 2006, 49:36-40.
8. Kousta E, Konstantinidis Κ, Michalakis C, Theodoropoulos GE, Vorias M, Georgiou M, Sambalis G. Ectopic thyroid tissue in the lower neck with a coexisting normally located multinodular goiter. Hormones 2005, 4: 231-234.
9. Kousta E, Tolis G. Franks S. Polycystic Ovary Syndrome. Revised diagnostic criteria and long-term health consequences. Hormones 2005, 4: 133-147.
10. Cela E, Robertson C, Rush K, Kousta E, White DM, Wilson H, Lyons G, Kingsley P, McCarthy MI and Franks S. Prevalence of polycystic ovaries in women with androgenic alopecia. Eur J Endocrinol, 2003, 149:439-442.
11. Kousta E, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Johnston DG, Robinson S, McCarthy MI. Insulin resistance and beta-cell dysfunction in normoglycaemic European women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2003 59:289-297.
12. Kousta E, Parker KH, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Anyaoku V, Mulnier H, Forster DC, MacDonald IA, Robinson S, McCarthy MI, Johnston DG.Delayed metabolic and thermogenic response to a mixed meal in normoglycemic European women with previous gestational diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87: 3407-3412.
13. Lawrence NJ, Kousta E, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Elevation of soluble E-selectin levels following gestational diabetes is restricted to women with persistant abnormalities of glucose regulation. Clinical Endocrinology, 2002, 56: 335-340.
14. Kousta E, Ellard S, Allen LI, Saker PJ, Huxtable SJ, Hattersley AT, McCarthy MI. Glucokinase mutations in a phenotypically selected multiethnic group of women with a history of gestational diabetes. Diabet Med 2001 18:683-684.
15. Kousta E, Lawrence NJ, Anyaoku V, Vincent A, Johnston DG, McCarthy MI. Prevalence and features of pancreatic islet-cell autoimmunity in women with gestational diabetes from different ethnic groups. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2001, 108:716-720.
16. Cassell PG, Saker PJ, Huxtable SJ, Kousta E, Jackson AE, Hattersley AT, Frayling TM, Walker M, Kopelman PG, Ramachandran A, Snehelatha C, Hitman GA, McCarthy MI. Evidence that single nucleotide polymorphism in the uncoupling protein 3 (UCP3) gene influences fat distribution in women of European and Asian origin. Diabetologia 2000, 43(12):1558-1564
17. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Women with a history of gestational diabetes are shorter than women with normal glucose tolerance in pregnancy. Diabetic Medicine, 2000, 17(11):792-797.
18. Kousta E, Cela E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, White DM, Wilson H, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2000, 53: 501-507.
19. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray R, Bannister PA, Gallagher JJ, Lawrence N, Johnston DG. Effects of growth hormone treatement on Very-low-density Lipoprotein Apolipoprotein B100 turnover in adult hypopituitarism. Metabolism. 2000, 49(5): 563-566.
20. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Anyaoku V, Al-Shoumer KAS, Johnston DG. The effects of growth hormone replacement therapy on overnight metabolic fuels in hypopituitary patients. Clinical Endocrinology. 2000, 52: 17-24.
21. Kousta Ε, White DM, Cela Ε, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with infertility. Human Reproduction. 1999, 14: 2720-2723.’
22. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray RM, Bannister PA, Gallagher JJ, Johnston DG. Very low density lipoprotein-Apo B100 kinetics in adult hypopituitarism. Metabolism. 1999, 48(8): 1057-1062.
23. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S. Long-term effects of growth hormone therapy on intermediary metabolism and insulin sensitivity in hypopituitary adults. J Endocrinol Invest. 1999, 22: 37-40.
24. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Dornhorst A, de Swiet M, Steer PJ, Grenfell A, Mather HM, Johnston DG, McCarthy MI. Implications of new diagnostic criteria for abnormal glucose homeostasis in women with previous gestational diabetes. Diabetes care. 1999, 22(6): 933-937.
25. Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S and Johnston DG. How much, and by what mechanisms, does growth hormone replacement improve the quality of life in GH-deficient adults? In Bailliere’s Clinical Endocrinology and Metabolism. Guest Editor S.N. Shalet. 1998; 12 (2): 261-279.
26. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Al-Shoumer AS, Parker KH, McCarthy MI and Johnston DG. The circadian rhythm of leptin is preserved in growth hormone deficient hypopituitary adults. Clinical Endocrinology 1998; 48: 685-690.
27. Kalidas K, Dow E, Saker PJ, Wareham N, Halsall D, Jackson RS, Chan SP, Gelding S, Walker M, Kousta E, Johnston DG, O’Rahilly S, McCarthy MI. Prohormone convertase 1 in obesity, gestational diabetes and NIDDM-No evidence for a major susceptibility role. Diabetes 1998; 47: 287-289.
28. Kousta Ε, White DW, Franks S. Modern use of clomiphene citrate in induction of ovulation. Human Reproduction Update 1997; 3(4): 359-365.
29. Kousta Ε, White DW, Piazzi A, Loumaye E, Franks S. Successful induction of ovulation and completed pregnancy using rhLH and rhFSH in a woman with Kallman‘s syndrom. Human Reproduction 1996; 11(1): 70-71.
30. Vargemezis V, Thodis E, Pasadakis R, Martinis G, Kousta E. Efficacy of vancomycin plus tobramycin as antiperitonitis regiment for patients on CAPD. Adv Perit Dial 1990; 6: 123-124.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ MEDLINE

1. Eleni Kousta and Stephen Franks Polycystic ovary syndrome and women with diabetes. Diabetes Voice, 2006 December, Volume 5, Issue 4: 23-25. http://www.diabetesvoice.org/issues/2006-12/Polycystic_ovary_syndrome_and_women_with_diabetes.cfm

2. Kousta Ε, Godsland IF, J. A.R. Jeffs, Z Efstathiadou, McCarthy MI and Johnston DG. Further assessment by principal component analysis of metabolic syndrome features following gestational diabetes in three ethnic groups. Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) – 2007 Expert Columnists http://www.siicsalud.com/dato/dat052/07528001a.htm

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Koύστα Ε. Χατζηαθανασίου X. Oντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΧ άτομο και διαταραχές Εντατική εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, 11ος κύκλος, Εκδότες Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, 15-16 Φεβρουαρίου 2008, Αθήνα, 213-230.
2. Eleni Kousta, Stephen Franks. Long-term health consequences of PCOS. In: Polycystic Ovary Syndrome. 2nd Edition. Editors: G. Kovacs, R Norman. Cambridge University Press. Cambridge 2007, p.81-101.
3. Koύστα Ε. Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 5ς κύκλος: Γονάδες. Εκδότες Β.Βλασοπούλου, Γ. Κουκούλης, Φεβρουάριος 2002, Αθήνα, 447-453.
4. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah S, Chrisoulidou A, Kousta E and Anyaoku V. Growth hormone replacement in young adults – if and when to continue. In: Adolescent Endocrinology. Stanhope R. ed. Bristol: BioScientifica, 1998: 17-23.
5. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah SA, Chrisoulidou A, Kousta E, Anyaoku V. Interactions of cortisol and growth hormone replacement: intermediary metabolism. In: The diagnosis and treatment of pituitary insufficiency. Lamberts WJ, ed. Bristol: BioScientifica, 1997: 63-77.
6. Kousta E, White DM, Johnston DG and Franks S. Norprolac for treatment of hyperprolactinaemic anovulation. In ¨Norprolac (quinagolide): An Update¨, Brownell J (eds) 1996; 21-25.
7. Al-Shoumer KAS, Kousta E, Beshyah S and Johnston DG. GH deficiency-does it cause atherosclerosis? In The 3rd International hGH Symposium on GHD in adults, Vienna, 6th September 1996. Proceedings. Editors: JS Christiansen, JOL Jorgensen, A von zur Muhlen, W Waldhausl.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Κούστα E. Ορμονική Θεραπεία Υποκατάστασης Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2010; 6(1): 24-30
2. Κούστα E, Σκάρπα Β, Δολιανίτη Μ, Τερτίπη Α, Βακάκη, Φωτεινού Α, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Η θυροξίνη ελαττώνει τον όγκο θυρεοειδούς σε ευθυρεοειδικά παιδιά και εφήβους με αυτοάνοσο θυρεοειδίτιδα. Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2009; 5(2): 32-38
3. Κούστα E, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Θεραπεία με αυξητικη ορμονη στο συνδρομο Prader-Willi. Παιδιατρική 2009; 72: 23-28.
4. Κούστα E, Παπαθανασίου A, Χατζηαθανασίου X. Eνδείξεις χορηγήσης αυξητικής ορμόνης στα παιδιά και στους εφήβους. Παιδιατρική 2008; 71: 123-127.
5. Kωστακιώτη Ε, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Τερτίπη Α, Χατζηαθανασίου Χ, Πέτρου Β, Παπαθανασίου A. Νόσος Cushing σε κορίτσι ηλικίας 151/2 ετών. Περιγραφή περίπτωσης. Παιδιατρική 2003; 66: 471-474.
6. Κούστα E, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Στεφανίδης K, Χατζηαθανασίου Χ, Σταθοπούλου Σ, Θεοδωρίδης X. Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ιατρική 1998; 74(6): 479-483.
7. Κούστα E, Στεφανίδης K, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Θεοδωρίδης X. Παθοφυσιολογία της καθυστερημένης αύξησης στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Παιδιατρική 1997; 60: 65-74.
8. Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Στεφανίδης Κ, Κούστα Ε, Μούκας Α, Σταθοπούλου Σ, Μιχέλης Κ, Θεοδωρίδης Χ. Έλεγχος αύξησης παιδιών με έναρξη χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στη νεογνική και βρεφική ηλικία. Παιδιατρική 1993; 56: 52-57.
9. Χατζηαθανασίου Χ, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Καρής Χ, Μιχαλάκος Σ. Θεραπεία κεντρικής πρώιμης ήβης με βραδείας δράσεως LH-RH ανάλογο: Αποτελέσματα 2 χρόνων. Παιδιατρική 1993; 56: 58-62.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 60

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 38


Σ. Αρβανιτάκη 6, Κέρκυρα 49100.
Τηλ.: 26610 80561, Fax:26610 80562

e-mail: lenakousta@hotmail.com, lkousta@otenet.grkoustaΤόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Κέρκυρα, 16/9/1963
Mέση εκπαίδευση: Γ΄ Λυκείο Κερκύρας, 1981, Βαθμός απολυτηρίου: 19 6/13.
Ανωτάτη εκπαίδευση: Ιατρική Σχολή Αθηνών (1981-1987). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά:Diplοme d’ Εtudes Superieures – Institut Francais d’ Athenes – Ιούνιος 1980.
Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English – University of Cambridge – Ιούνιος 1985.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

– Από 7/3/1988 έως 10/3/1990: ειδικευόμενη στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Δημοκρατείου Παν/μίου Θράκης στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
– Από 24/4/1990 έως 27/4/1992: ειδικευόμενη στην Ενδοκρινολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Π&A Κυριακού Αθηνών. Διευθυντής Κος Θεοδωρίδης.
– Από 1/10/1992 έως 30/9/1994: ειδικευόμενη στα τμήματα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου – Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Prof. S. Franks.
Ανέλαβα και συμμετείχα στα ιατρεία: στειρότητας, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ως μέρος του προγράμματος πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας εκπαιδεύτηκα στο υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας.

Τίτλος ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία:23/3/95.
Aδεια ασκήσεως υπερηχογραφήματος σχετικό με την ειδικότητα: 29/5/1996
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ-2/4/97: Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που βρίσκονται σε υποκατάσταση. Ιατρική Σχολή Αθηνών, Bαθμός: Αριστα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙKΟΤΗΤΑΣ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

– Από 1/10/1994 έως 30/9/95: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, στειρότητας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ανέλαβα το ερευνητικό προγράμμα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό με χορήγηση βιοσυνθετικής LΗ και FSH.

– Από 1/10/1995 έως 31/9/97: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Οστεοπόρωσης, Λιπιδίων, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας. Συμμετείχα σε ερευνητικό προγράμμα μελέτης της επίδρασης της βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης στην VLDL-Αpo B100 turnover, στον ενδιάμεσο μεταβολισμό και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη σε ενήλικες ασθενείς με υποφυσιακή ανεπάρκεια.

– Από 1/10/97 έως 31/7/2000: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τις διαταραχές μεταβολισμού και τη μοριακή γενετική στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, το οποίο κάλυπτε το Medical Research Council (Βρεττανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Ερευνας).

-Από 15/10/2000 εως σήμερα εργάζομαι σαν ιδιώτης Ενδοκρινολόγος στη Κέρκυρα. Συμμετέχω σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την μελέτη της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας σε παιδιά και εφήβους στο Νοσοκ. Παίδων Αγλαία Κυριακού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Kousta E, Papathanasiou A, Skordis N. Sex determination and disorders of sex development according to the revised nomenclature and classification in 46,XX individuals. Hormones 2010; 9(3):218-231.
2. Scarpa V, Κousta Ε, Τertipi Α, Vakaki M, Fotinou A, Papathanasiou Α. Treatment with thyroxine reduces thyroid volume in euthyroid children and adolescents with Hashimoto thyroiditis. Horm Res Paediatr 2010;73:61-67.
3. Kousta E, Hadjiathanasiou CG, Tolis G, Papathanasiou A. Pleiotropic genetic syndromes associated with obesity. J Pediatr Endocrinol Metab 2009, 22: 581-592.
4. Papathanasiou A, Kousta E, Skarpa V, Papachilleos P, Petrou V, Hadjiathanasiou C. Growth hormone deficiency due to autoimmune hypophysitis in a boy with autoimmune polyendocrinopathy type 2. Hormones 2007, 6: 247-250.
5. Kousta Ε, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG and McCarthy MI. Early metabolic defects following gestational diabetes in three ethnic groups of anti-GAD antibodies negative women with normal fasting glucose. Hormones 2007, 6: 138-147.
6. Kousta E. Premature adrenarche leads to polycystic ovary syndrome? Long-term consequences. Ann N Y Acad Sci. 2006, 1092:148-57.
7. Kousta E, Efstathiadou Z, J. Lawrence N, Jeffs J, Godsland IF, Barrett SC, Doré CJ, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Robinson S, McCarthy MI and Johnston DG. Abnormalities of Glucose Tolerance and Cardiovascular Risk Factors following Gestational Diabetes and their Association with Ethnic Origin. Diabetologia 2006, 49:36-40.
8. Kousta E, Konstantinidis Κ, Michalakis C, Theodoropoulos GE, Vorias M, Georgiou M, Sambalis G. Ectopic thyroid tissue in the lower neck with a coexisting normally located multinodular goiter. Hormones 2005, 4: 231-234.
9. Kousta E, Tolis G. Franks S. Polycystic Ovary Syndrome. Revised diagnostic criteria and long-term health consequences. Hormones 2005, 4: 133-147.
10. Cela E, Robertson C, Rush K, Kousta E, White DM, Wilson H, Lyons G, Kingsley P, McCarthy MI and Franks S. Prevalence of polycystic ovaries in women with androgenic alopecia. Eur J Endocrinol, 2003, 149:439-442.
11. Kousta E, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Johnston DG, Robinson S, McCarthy MI. Insulin resistance and beta-cell dysfunction in normoglycaemic European women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2003 59:289-297.
12. Kousta E, Parker KH, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Anyaoku V, Mulnier H, Forster DC, MacDonald IA, Robinson S, McCarthy MI, Johnston DG.Delayed metabolic and thermogenic response to a mixed meal in normoglycemic European women with previous gestational diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87: 3407-3412.
13. Lawrence NJ, Kousta E, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Elevation of soluble E-selectin levels following gestational diabetes is restricted to women with persistant abnormalities of glucose regulation. Clinical Endocrinology, 2002, 56: 335-340.
14. Kousta E, Ellard S, Allen LI, Saker PJ, Huxtable SJ, Hattersley AT, McCarthy MI. Glucokinase mutations in a phenotypically selected multiethnic group of women with a history of gestational diabetes. Diabet Med 2001 18:683-684.
15. Kousta E, Lawrence NJ, Anyaoku V, Vincent A, Johnston DG, McCarthy MI. Prevalence and features of pancreatic islet-cell autoimmunity in women with gestational diabetes from different ethnic groups. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2001, 108:716-720.
16. Cassell PG, Saker PJ, Huxtable SJ, Kousta E, Jackson AE, Hattersley AT, Frayling TM, Walker M, Kopelman PG, Ramachandran A, Snehelatha C, Hitman GA, McCarthy MI. Evidence that single nucleotide polymorphism in the uncoupling protein 3 (UCP3) gene influences fat distribution in women of European and Asian origin. Diabetologia 2000, 43(12):1558-1564
17. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Women with a history of gestational diabetes are shorter than women with normal glucose tolerance in pregnancy. Diabetic Medicine, 2000, 17(11):792-797.
18. Kousta E, Cela E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, White DM, Wilson H, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2000, 53: 501-507.
19. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray R, Bannister PA, Gallagher JJ, Lawrence N, Johnston DG. Effects of growth hormone treatement on Very-low-density Lipoprotein Apolipoprotein B100 turnover in adult hypopituitarism. Metabolism. 2000, 49(5): 563-566.
20. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Anyaoku V, Al-Shoumer KAS, Johnston DG. The effects of growth hormone replacement therapy on overnight metabolic fuels in hypopituitary patients. Clinical Endocrinology. 2000, 52: 17-24.
21. Kousta Ε, White DM, Cela Ε, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with infertility. Human Reproduction. 1999, 14: 2720-2723.’
22. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray RM, Bannister PA, Gallagher JJ, Johnston DG. Very low density lipoprotein-Apo B100 kinetics in adult hypopituitarism. Metabolism. 1999, 48(8): 1057-1062.
23. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S. Long-term effects of growth hormone therapy on intermediary metabolism and insulin sensitivity in hypopituitary adults. J Endocrinol Invest. 1999, 22: 37-40.
24. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Dornhorst A, de Swiet M, Steer PJ, Grenfell A, Mather HM, Johnston DG, McCarthy MI. Implications of new diagnostic criteria for abnormal glucose homeostasis in women with previous gestational diabetes. Diabetes care. 1999, 22(6): 933-937.
25. Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S and Johnston DG. How much, and by what mechanisms, does growth hormone replacement improve the quality of life in GH-deficient adults? In Bailliere’s Clinical Endocrinology and Metabolism. Guest Editor S.N. Shalet. 1998; 12 (2): 261-279.
26. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Al-Shoumer AS, Parker KH, McCarthy MI and Johnston DG. The circadian rhythm of leptin is preserved in growth hormone deficient hypopituitary adults. Clinical Endocrinology 1998; 48: 685-690.
27. Kalidas K, Dow E, Saker PJ, Wareham N, Halsall D, Jackson RS, Chan SP, Gelding S, Walker M, Kousta E, Johnston DG, O’Rahilly S, McCarthy MI. Prohormone convertase 1 in obesity, gestational diabetes and NIDDM-No evidence for a major susceptibility role. Diabetes 1998; 47: 287-289.
28. Kousta Ε, White DW, Franks S. Modern use of clomiphene citrate in induction of ovulation. Human Reproduction Update 1997; 3(4): 359-365.
29. Kousta Ε, White DW, Piazzi A, Loumaye E, Franks S. Successful induction of ovulation and completed pregnancy using rhLH and rhFSH in a woman with Kallman‘s syndrom. Human Reproduction 1996; 11(1): 70-71.
30. Vargemezis V, Thodis E, Pasadakis R, Martinis G, Kousta E. Efficacy of vancomycin plus tobramycin as antiperitonitis regiment for patients on CAPD. Adv Perit Dial 1990; 6: 123-124.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ MEDLINE

1. Eleni Kousta and Stephen Franks Polycystic ovary syndrome and women with diabetes. Diabetes Voice, 2006 December, Volume 5, Issue 4: 23-25. http://www.diabetesvoice.org/issues/2006-12/Polycystic_ovary_syndrome_and_women_with_diabetes.cfm

2. Kousta Ε, Godsland IF, J. A.R. Jeffs, Z Efstathiadou, McCarthy MI and Johnston DG. Further assessment by principal component analysis of metabolic syndrome features following gestational diabetes in three ethnic groups. Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) – 2007 Expert Columnists http://www.siicsalud.com/dato/dat052/07528001a.htm

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Koύστα Ε. Χατζηαθανασίου X. Oντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΧ άτομο και διαταραχές Εντατική εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, 11ος κύκλος, Εκδότες Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, 15-16 Φεβρουαρίου 2008, Αθήνα, 213-230.
2. Eleni Kousta, Stephen Franks. Long-term health consequences of PCOS. In: Polycystic Ovary Syndrome. 2nd Edition. Editors: G. Kovacs, R Norman. Cambridge University Press. Cambridge 2007, p.81-101.
3. Koύστα Ε. Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 5ς κύκλος: Γονάδες. Εκδότες Β.Βλασοπούλου, Γ. Κουκούλης, Φεβρουάριος 2002, Αθήνα, 447-453.
4. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah S, Chrisoulidou A, Kousta E and Anyaoku V. Growth hormone replacement in young adults – if and when to continue. In: Adolescent Endocrinology. Stanhope R. ed. Bristol: BioScientifica, 1998: 17-23.
5. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah SA, Chrisoulidou A, Kousta E, Anyaoku V. Interactions of cortisol and growth hormone replacement: intermediary metabolism. In: The diagnosis and treatment of pituitary insufficiency. Lamberts WJ, ed. Bristol: BioScientifica, 1997: 63-77.
6. Kousta E, White DM, Johnston DG and Franks S. Norprolac for treatment of hyperprolactinaemic anovulation. In ¨Norprolac (quinagolide): An Update¨, Brownell J (eds) 1996; 21-25.
7. Al-Shoumer KAS, Kousta E, Beshyah S and Johnston DG. GH deficiency-does it cause atherosclerosis? In The 3rd International hGH Symposium on GHD in adults, Vienna, 6th September 1996. Proceedings. Editors: JS Christiansen, JOL Jorgensen, A von zur Muhlen, W Waldhausl.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Κούστα E. Ορμονική Θεραπεία Υποκατάστασης Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2010; 6(1): 24-30
2. Κούστα E, Σκάρπα Β, Δολιανίτη Μ, Τερτίπη Α, Βακάκη, Φωτεινού Α, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Η θυροξίνη ελαττώνει τον όγκο θυρεοειδούς σε ευθυρεοειδικά παιδιά και εφήβους με αυτοάνοσο θυρεοειδίτιδα. Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2009; 5(2): 32-38
3. Κούστα E, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Θεραπεία με αυξητικη ορμονη στο συνδρομο Prader-Willi. Παιδιατρική 2009; 72: 23-28.
4. Κούστα E, Παπαθανασίου A, Χατζηαθανασίου X. Eνδείξεις χορηγήσης αυξητικής ορμόνης στα παιδιά και στους εφήβους. Παιδιατρική 2008; 71: 123-127.
5. Kωστακιώτη Ε, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Τερτίπη Α, Χατζηαθανασίου Χ, Πέτρου Β, Παπαθανασίου A. Νόσος Cushing σε κορίτσι ηλικίας 151/2 ετών. Περιγραφή περίπτωσης. Παιδιατρική 2003; 66: 471-474.
6. Κούστα E, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Στεφανίδης K, Χατζηαθανασίου Χ, Σταθοπούλου Σ, Θεοδωρίδης X. Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ιατρική 1998; 74(6): 479-483.
7. Κούστα E, Στεφανίδης K, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Θεοδωρίδης X. Παθοφυσιολογία της καθυστερημένης αύξησης στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Παιδιατρική 1997; 60: 65-74.
8. Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Στεφανίδης Κ, Κούστα Ε, Μούκας Α, Σταθοπούλου Σ, Μιχέλης Κ, Θεοδωρίδης Χ. Έλεγχος αύξησης παιδιών με έναρξη χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στη νεογνική και βρεφική ηλικία. Παιδιατρική 1993; 56: 52-57.
9. Χατζηαθανασίου Χ, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Καρής Χ, Μιχαλάκος Σ. Θεραπεία κεντρικής πρώιμης ήβης με βραδείας δράσεως LH-RH ανάλογο: Αποτελέσματα 2 χρόνων. Παιδιατρική 1993; 56: 58-62.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 60

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 38


Σ. Αρβανιτάκη 6, Κέρκυρα 49100.
Τηλ.: 26610 80561, Fax:26610 80562

e-mail: lenakousta@hotmail.com, lkousta@otenet.grkoustaΤόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Κέρκυρα, 16/9/1963
Mέση εκπαίδευση: Γ΄ Λυκείο Κερκύρας, 1981, Βαθμός απολυτηρίου: 19 6/13.
Ανωτάτη εκπαίδευση: Ιατρική Σχολή Αθηνών (1981-1987). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά:Diplοme d’ Εtudes Superieures – Institut Francais d’ Athenes – Ιούνιος 1980.
Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English – University of Cambridge – Ιούνιος 1985.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

– Από 7/3/1988 έως 10/3/1990: ειδικευόμενη στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Δημοκρατείου Παν/μίου Θράκης στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
– Από 24/4/1990 έως 27/4/1992: ειδικευόμενη στην Ενδοκρινολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Π&A Κυριακού Αθηνών. Διευθυντής Κος Θεοδωρίδης.
– Από 1/10/1992 έως 30/9/1994: ειδικευόμενη στα τμήματα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου – Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Prof. S. Franks.
Ανέλαβα και συμμετείχα στα ιατρεία: στειρότητας, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ως μέρος του προγράμματος πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας εκπαιδεύτηκα στο υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας.

Τίτλος ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία:23/3/95.
Aδεια ασκήσεως υπερηχογραφήματος σχετικό με την ειδικότητα: 29/5/1996
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ-2/4/97: Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που βρίσκονται σε υποκατάσταση. Ιατρική Σχολή Αθηνών, Bαθμός: Αριστα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙKΟΤΗΤΑΣ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

– Από 1/10/1994 έως 30/9/95: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, στειρότητας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ανέλαβα το ερευνητικό προγράμμα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό με χορήγηση βιοσυνθετικής LΗ και FSH.

– Από 1/10/1995 έως 31/9/97: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Οστεοπόρωσης, Λιπιδίων, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας. Συμμετείχα σε ερευνητικό προγράμμα μελέτης της επίδρασης της βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης στην VLDL-Αpo B100 turnover, στον ενδιάμεσο μεταβολισμό και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη σε ενήλικες ασθενείς με υποφυσιακή ανεπάρκεια.

– Από 1/10/97 έως 31/7/2000: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τις διαταραχές μεταβολισμού και τη μοριακή γενετική στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, το οποίο κάλυπτε το Medical Research Council (Βρεττανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Ερευνας).

-Από 15/10/2000 εως σήμερα εργάζομαι σαν ιδιώτης Ενδοκρινολόγος στη Κέρκυρα. Συμμετέχω σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την μελέτη της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας σε παιδιά και εφήβους στο Νοσοκ. Παίδων Αγλαία Κυριακού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Kousta E, Papathanasiou A, Skordis N. Sex determination and disorders of sex development according to the revised nomenclature and classification in 46,XX individuals. Hormones 2010; 9(3):218-231.
2. Scarpa V, Κousta Ε, Τertipi Α, Vakaki M, Fotinou A, Papathanasiou Α. Treatment with thyroxine reduces thyroid volume in euthyroid children and adolescents with Hashimoto thyroiditis. Horm Res Paediatr 2010;73:61-67.
3. Kousta E, Hadjiathanasiou CG, Tolis G, Papathanasiou A. Pleiotropic genetic syndromes associated with obesity. J Pediatr Endocrinol Metab 2009, 22: 581-592.
4. Papathanasiou A, Kousta E, Skarpa V, Papachilleos P, Petrou V, Hadjiathanasiou C. Growth hormone deficiency due to autoimmune hypophysitis in a boy with autoimmune polyendocrinopathy type 2. Hormones 2007, 6: 247-250.
5. Kousta Ε, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG and McCarthy MI. Early metabolic defects following gestational diabetes in three ethnic groups of anti-GAD antibodies negative women with normal fasting glucose. Hormones 2007, 6: 138-147.
6. Kousta E. Premature adrenarche leads to polycystic ovary syndrome? Long-term consequences. Ann N Y Acad Sci. 2006, 1092:148-57.
7. Kousta E, Efstathiadou Z, J. Lawrence N, Jeffs J, Godsland IF, Barrett SC, Doré CJ, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Robinson S, McCarthy MI and Johnston DG. Abnormalities of Glucose Tolerance and Cardiovascular Risk Factors following Gestational Diabetes and their Association with Ethnic Origin. Diabetologia 2006, 49:36-40.
8. Kousta E, Konstantinidis Κ, Michalakis C, Theodoropoulos GE, Vorias M, Georgiou M, Sambalis G. Ectopic thyroid tissue in the lower neck with a coexisting normally located multinodular goiter. Hormones 2005, 4: 231-234.
9. Kousta E, Tolis G. Franks S. Polycystic Ovary Syndrome. Revised diagnostic criteria and long-term health consequences. Hormones 2005, 4: 133-147.
10. Cela E, Robertson C, Rush K, Kousta E, White DM, Wilson H, Lyons G, Kingsley P, McCarthy MI and Franks S. Prevalence of polycystic ovaries in women with androgenic alopecia. Eur J Endocrinol, 2003, 149:439-442.
11. Kousta E, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Johnston DG, Robinson S, McCarthy MI. Insulin resistance and beta-cell dysfunction in normoglycaemic European women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2003 59:289-297.
12. Kousta E, Parker KH, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Anyaoku V, Mulnier H, Forster DC, MacDonald IA, Robinson S, McCarthy MI, Johnston DG.Delayed metabolic and thermogenic response to a mixed meal in normoglycemic European women with previous gestational diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87: 3407-3412.
13. Lawrence NJ, Kousta E, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Elevation of soluble E-selectin levels following gestational diabetes is restricted to women with persistant abnormalities of glucose regulation. Clinical Endocrinology, 2002, 56: 335-340.
14. Kousta E, Ellard S, Allen LI, Saker PJ, Huxtable SJ, Hattersley AT, McCarthy MI. Glucokinase mutations in a phenotypically selected multiethnic group of women with a history of gestational diabetes. Diabet Med 2001 18:683-684.
15. Kousta E, Lawrence NJ, Anyaoku V, Vincent A, Johnston DG, McCarthy MI. Prevalence and features of pancreatic islet-cell autoimmunity in women with gestational diabetes from different ethnic groups. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2001, 108:716-720.
16. Cassell PG, Saker PJ, Huxtable SJ, Kousta E, Jackson AE, Hattersley AT, Frayling TM, Walker M, Kopelman PG, Ramachandran A, Snehelatha C, Hitman GA, McCarthy MI. Evidence that single nucleotide polymorphism in the uncoupling protein 3 (UCP3) gene influences fat distribution in women of European and Asian origin. Diabetologia 2000, 43(12):1558-1564
17. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Women with a history of gestational diabetes are shorter than women with normal glucose tolerance in pregnancy. Diabetic Medicine, 2000, 17(11):792-797.
18. Kousta E, Cela E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, White DM, Wilson H, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2000, 53: 501-507.
19. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray R, Bannister PA, Gallagher JJ, Lawrence N, Johnston DG. Effects of growth hormone treatement on Very-low-density Lipoprotein Apolipoprotein B100 turnover in adult hypopituitarism. Metabolism. 2000, 49(5): 563-566.
20. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Anyaoku V, Al-Shoumer KAS, Johnston DG. The effects of growth hormone replacement therapy on overnight metabolic fuels in hypopituitary patients. Clinical Endocrinology. 2000, 52: 17-24.
21. Kousta Ε, White DM, Cela Ε, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with infertility. Human Reproduction. 1999, 14: 2720-2723.’
22. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray RM, Bannister PA, Gallagher JJ, Johnston DG. Very low density lipoprotein-Apo B100 kinetics in adult hypopituitarism. Metabolism. 1999, 48(8): 1057-1062.
23. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S. Long-term effects of growth hormone therapy on intermediary metabolism and insulin sensitivity in hypopituitary adults. J Endocrinol Invest. 1999, 22: 37-40.
24. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Dornhorst A, de Swiet M, Steer PJ, Grenfell A, Mather HM, Johnston DG, McCarthy MI. Implications of new diagnostic criteria for abnormal glucose homeostasis in women with previous gestational diabetes. Diabetes care. 1999, 22(6): 933-937.
25. Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S and Johnston DG. How much, and by what mechanisms, does growth hormone replacement improve the quality of life in GH-deficient adults? In Bailliere’s Clinical Endocrinology and Metabolism. Guest Editor S.N. Shalet. 1998; 12 (2): 261-279.
26. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Al-Shoumer AS, Parker KH, McCarthy MI and Johnston DG. The circadian rhythm of leptin is preserved in growth hormone deficient hypopituitary adults. Clinical Endocrinology 1998; 48: 685-690.
27. Kalidas K, Dow E, Saker PJ, Wareham N, Halsall D, Jackson RS, Chan SP, Gelding S, Walker M, Kousta E, Johnston DG, O’Rahilly S, McCarthy MI. Prohormone convertase 1 in obesity, gestational diabetes and NIDDM-No evidence for a major susceptibility role. Diabetes 1998; 47: 287-289.
28. Kousta Ε, White DW, Franks S. Modern use of clomiphene citrate in induction of ovulation. Human Reproduction Update 1997; 3(4): 359-365.
29. Kousta Ε, White DW, Piazzi A, Loumaye E, Franks S. Successful induction of ovulation and completed pregnancy using rhLH and rhFSH in a woman with Kallman‘s syndrom. Human Reproduction 1996; 11(1): 70-71.
30. Vargemezis V, Thodis E, Pasadakis R, Martinis G, Kousta E. Efficacy of vancomycin plus tobramycin as antiperitonitis regiment for patients on CAPD. Adv Perit Dial 1990; 6: 123-124.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ MEDLINE

1. Eleni Kousta and Stephen Franks Polycystic ovary syndrome and women with diabetes. Diabetes Voice, 2006 December, Volume 5, Issue 4: 23-25. http://www.diabetesvoice.org/issues/2006-12/Polycystic_ovary_syndrome_and_women_with_diabetes.cfm

2. Kousta Ε, Godsland IF, J. A.R. Jeffs, Z Efstathiadou, McCarthy MI and Johnston DG. Further assessment by principal component analysis of metabolic syndrome features following gestational diabetes in three ethnic groups. Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) – 2007 Expert Columnists http://www.siicsalud.com/dato/dat052/07528001a.htm

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Koύστα Ε. Χατζηαθανασίου X. Oντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΧ άτομο και διαταραχές Εντατική εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, 11ος κύκλος, Εκδότες Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, 15-16 Φεβρουαρίου 2008, Αθήνα, 213-230.
2. Eleni Kousta, Stephen Franks. Long-term health consequences of PCOS. In: Polycystic Ovary Syndrome. 2nd Edition. Editors: G. Kovacs, R Norman. Cambridge University Press. Cambridge 2007, p.81-101.
3. Koύστα Ε. Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 5ς κύκλος: Γονάδες. Εκδότες Β.Βλασοπούλου, Γ. Κουκούλης, Φεβρουάριος 2002, Αθήνα, 447-453.
4. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah S, Chrisoulidou A, Kousta E and Anyaoku V. Growth hormone replacement in young adults – if and when to continue. In: Adolescent Endocrinology. Stanhope R. ed. Bristol: BioScientifica, 1998: 17-23.
5. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah SA, Chrisoulidou A, Kousta E, Anyaoku V. Interactions of cortisol and growth hormone replacement: intermediary metabolism. In: The diagnosis and treatment of pituitary insufficiency. Lamberts WJ, ed. Bristol: BioScientifica, 1997: 63-77.
6. Kousta E, White DM, Johnston DG and Franks S. Norprolac for treatment of hyperprolactinaemic anovulation. In ¨Norprolac (quinagolide): An Update¨, Brownell J (eds) 1996; 21-25.
7. Al-Shoumer KAS, Kousta E, Beshyah S and Johnston DG. GH deficiency-does it cause atherosclerosis? In The 3rd International hGH Symposium on GHD in adults, Vienna, 6th September 1996. Proceedings. Editors: JS Christiansen, JOL Jorgensen, A von zur Muhlen, W Waldhausl.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Κούστα E. Ορμονική Θεραπεία Υποκατάστασης Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2010; 6(1): 24-30
2. Κούστα E, Σκάρπα Β, Δολιανίτη Μ, Τερτίπη Α, Βακάκη, Φωτεινού Α, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Η θυροξίνη ελαττώνει τον όγκο θυρεοειδούς σε ευθυρεοειδικά παιδιά και εφήβους με αυτοάνοσο θυρεοειδίτιδα. Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2009; 5(2): 32-38
3. Κούστα E, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Θεραπεία με αυξητικη ορμονη στο συνδρομο Prader-Willi. Παιδιατρική 2009; 72: 23-28.
4. Κούστα E, Παπαθανασίου A, Χατζηαθανασίου X. Eνδείξεις χορηγήσης αυξητικής ορμόνης στα παιδιά και στους εφήβους. Παιδιατρική 2008; 71: 123-127.
5. Kωστακιώτη Ε, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Τερτίπη Α, Χατζηαθανασίου Χ, Πέτρου Β, Παπαθανασίου A. Νόσος Cushing σε κορίτσι ηλικίας 151/2 ετών. Περιγραφή περίπτωσης. Παιδιατρική 2003; 66: 471-474.
6. Κούστα E, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Στεφανίδης K, Χατζηαθανασίου Χ, Σταθοπούλου Σ, Θεοδωρίδης X. Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ιατρική 1998; 74(6): 479-483.
7. Κούστα E, Στεφανίδης K, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Θεοδωρίδης X. Παθοφυσιολογία της καθυστερημένης αύξησης στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Παιδιατρική 1997; 60: 65-74.
8. Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Στεφανίδης Κ, Κούστα Ε, Μούκας Α, Σταθοπούλου Σ, Μιχέλης Κ, Θεοδωρίδης Χ. Έλεγχος αύξησης παιδιών με έναρξη χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στη νεογνική και βρεφική ηλικία. Παιδιατρική 1993; 56: 52-57.
9. Χατζηαθανασίου Χ, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Καρής Χ, Μιχαλάκος Σ. Θεραπεία κεντρικής πρώιμης ήβης με βραδείας δράσεως LH-RH ανάλογο: Αποτελέσματα 2 χρόνων. Παιδιατρική 1993; 56: 58-62.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 60

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 38


Σ. Αρβανιτάκη 6, Κέρκυρα 49100.
Τηλ.: 26610 80561, Fax:26610 80562

e-mail: lenakousta@hotmail.com, lkousta@otenet.grkoustaΤόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Κέρκυρα, 16/9/1963
Mέση εκπαίδευση: Γ΄ Λυκείο Κερκύρας, 1981, Βαθμός απολυτηρίου: 19 6/13.
Ανωτάτη εκπαίδευση: Ιατρική Σχολή Αθηνών (1981-1987). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά:Diplοme d’ Εtudes Superieures – Institut Francais d’ Athenes – Ιούνιος 1980.
Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English – University of Cambridge – Ιούνιος 1985.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

– Από 7/3/1988 έως 10/3/1990: ειδικευόμενη στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Δημοκρατείου Παν/μίου Θράκης στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
– Από 24/4/1990 έως 27/4/1992: ειδικευόμενη στην Ενδοκρινολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Π&A Κυριακού Αθηνών. Διευθυντής Κος Θεοδωρίδης.
– Από 1/10/1992 έως 30/9/1994: ειδικευόμενη στα τμήματα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου – Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Prof. S. Franks.
Ανέλαβα και συμμετείχα στα ιατρεία: στειρότητας, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ως μέρος του προγράμματος πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας εκπαιδεύτηκα στο υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας.

Τίτλος ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία:23/3/95.
Aδεια ασκήσεως υπερηχογραφήματος σχετικό με την ειδικότητα: 29/5/1996
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ-2/4/97: Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που βρίσκονται σε υποκατάσταση. Ιατρική Σχολή Αθηνών, Bαθμός: Αριστα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙKΟΤΗΤΑΣ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

– Από 1/10/1994 έως 30/9/95: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, στειρότητας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ανέλαβα το ερευνητικό προγράμμα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό με χορήγηση βιοσυνθετικής LΗ και FSH.

– Από 1/10/1995 έως 31/9/97: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Οστεοπόρωσης, Λιπιδίων, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας. Συμμετείχα σε ερευνητικό προγράμμα μελέτης της επίδρασης της βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης στην VLDL-Αpo B100 turnover, στον ενδιάμεσο μεταβολισμό και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη σε ενήλικες ασθενείς με υποφυσιακή ανεπάρκεια.

– Από 1/10/97 έως 31/7/2000: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τις διαταραχές μεταβολισμού και τη μοριακή γενετική στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, το οποίο κάλυπτε το Medical Research Council (Βρεττανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Ερευνας).

-Από 15/10/2000 εως σήμερα εργάζομαι σαν ιδιώτης Ενδοκρινολόγος στη Κέρκυρα. Συμμετέχω σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την μελέτη της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας σε παιδιά και εφήβους στο Νοσοκ. Παίδων Αγλαία Κυριακού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Kousta E, Papathanasiou A, Skordis N. Sex determination and disorders of sex development according to the revised nomenclature and classification in 46,XX individuals. Hormones 2010; 9(3):218-231.
2. Scarpa V, Κousta Ε, Τertipi Α, Vakaki M, Fotinou A, Papathanasiou Α. Treatment with thyroxine reduces thyroid volume in euthyroid children and adolescents with Hashimoto thyroiditis. Horm Res Paediatr 2010;73:61-67.
3. Kousta E, Hadjiathanasiou CG, Tolis G, Papathanasiou A. Pleiotropic genetic syndromes associated with obesity. J Pediatr Endocrinol Metab 2009, 22: 581-592.
4. Papathanasiou A, Kousta E, Skarpa V, Papachilleos P, Petrou V, Hadjiathanasiou C. Growth hormone deficiency due to autoimmune hypophysitis in a boy with autoimmune polyendocrinopathy type 2. Hormones 2007, 6: 247-250.
5. Kousta Ε, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG and McCarthy MI. Early metabolic defects following gestational diabetes in three ethnic groups of anti-GAD antibodies negative women with normal fasting glucose. Hormones 2007, 6: 138-147.
6. Kousta E. Premature adrenarche leads to polycystic ovary syndrome? Long-term consequences. Ann N Y Acad Sci. 2006, 1092:148-57.
7. Kousta E, Efstathiadou Z, J. Lawrence N, Jeffs J, Godsland IF, Barrett SC, Doré CJ, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Robinson S, McCarthy MI and Johnston DG. Abnormalities of Glucose Tolerance and Cardiovascular Risk Factors following Gestational Diabetes and their Association with Ethnic Origin. Diabetologia 2006, 49:36-40.
8. Kousta E, Konstantinidis Κ, Michalakis C, Theodoropoulos GE, Vorias M, Georgiou M, Sambalis G. Ectopic thyroid tissue in the lower neck with a coexisting normally located multinodular goiter. Hormones 2005, 4: 231-234.
9. Kousta E, Tolis G. Franks S. Polycystic Ovary Syndrome. Revised diagnostic criteria and long-term health consequences. Hormones 2005, 4: 133-147.
10. Cela E, Robertson C, Rush K, Kousta E, White DM, Wilson H, Lyons G, Kingsley P, McCarthy MI and Franks S. Prevalence of polycystic ovaries in women with androgenic alopecia. Eur J Endocrinol, 2003, 149:439-442.
11. Kousta E, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Johnston DG, Robinson S, McCarthy MI. Insulin resistance and beta-cell dysfunction in normoglycaemic European women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2003 59:289-297.
12. Kousta E, Parker KH, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Anyaoku V, Mulnier H, Forster DC, MacDonald IA, Robinson S, McCarthy MI, Johnston DG.Delayed metabolic and thermogenic response to a mixed meal in normoglycemic European women with previous gestational diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87: 3407-3412.
13. Lawrence NJ, Kousta E, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Elevation of soluble E-selectin levels following gestational diabetes is restricted to women with persistant abnormalities of glucose regulation. Clinical Endocrinology, 2002, 56: 335-340.
14. Kousta E, Ellard S, Allen LI, Saker PJ, Huxtable SJ, Hattersley AT, McCarthy MI. Glucokinase mutations in a phenotypically selected multiethnic group of women with a history of gestational diabetes. Diabet Med 2001 18:683-684.
15. Kousta E, Lawrence NJ, Anyaoku V, Vincent A, Johnston DG, McCarthy MI. Prevalence and features of pancreatic islet-cell autoimmunity in women with gestational diabetes from different ethnic groups. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2001, 108:716-720.
16. Cassell PG, Saker PJ, Huxtable SJ, Kousta E, Jackson AE, Hattersley AT, Frayling TM, Walker M, Kopelman PG, Ramachandran A, Snehelatha C, Hitman GA, McCarthy MI. Evidence that single nucleotide polymorphism in the uncoupling protein 3 (UCP3) gene influences fat distribution in women of European and Asian origin. Diabetologia 2000, 43(12):1558-1564
17. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Women with a history of gestational diabetes are shorter than women with normal glucose tolerance in pregnancy. Diabetic Medicine, 2000, 17(11):792-797.
18. Kousta E, Cela E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, White DM, Wilson H, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2000, 53: 501-507.
19. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray R, Bannister PA, Gallagher JJ, Lawrence N, Johnston DG. Effects of growth hormone treatement on Very-low-density Lipoprotein Apolipoprotein B100 turnover in adult hypopituitarism. Metabolism. 2000, 49(5): 563-566.
20. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Anyaoku V, Al-Shoumer KAS, Johnston DG. The effects of growth hormone replacement therapy on overnight metabolic fuels in hypopituitary patients. Clinical Endocrinology. 2000, 52: 17-24.
21. Kousta Ε, White DM, Cela Ε, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with infertility. Human Reproduction. 1999, 14: 2720-2723.’
22. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray RM, Bannister PA, Gallagher JJ, Johnston DG. Very low density lipoprotein-Apo B100 kinetics in adult hypopituitarism. Metabolism. 1999, 48(8): 1057-1062.
23. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S. Long-term effects of growth hormone therapy on intermediary metabolism and insulin sensitivity in hypopituitary adults. J Endocrinol Invest. 1999, 22: 37-40.
24. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Dornhorst A, de Swiet M, Steer PJ, Grenfell A, Mather HM, Johnston DG, McCarthy MI. Implications of new diagnostic criteria for abnormal glucose homeostasis in women with previous gestational diabetes. Diabetes care. 1999, 22(6): 933-937.
25. Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S and Johnston DG. How much, and by what mechanisms, does growth hormone replacement improve the quality of life in GH-deficient adults? In Bailliere’s Clinical Endocrinology and Metabolism. Guest Editor S.N. Shalet. 1998; 12 (2): 261-279.
26. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Al-Shoumer AS, Parker KH, McCarthy MI and Johnston DG. The circadian rhythm of leptin is preserved in growth hormone deficient hypopituitary adults. Clinical Endocrinology 1998; 48: 685-690.
27. Kalidas K, Dow E, Saker PJ, Wareham N, Halsall D, Jackson RS, Chan SP, Gelding S, Walker M, Kousta E, Johnston DG, O’Rahilly S, McCarthy MI. Prohormone convertase 1 in obesity, gestational diabetes and NIDDM-No evidence for a major susceptibility role. Diabetes 1998; 47: 287-289.
28. Kousta Ε, White DW, Franks S. Modern use of clomiphene citrate in induction of ovulation. Human Reproduction Update 1997; 3(4): 359-365.
29. Kousta Ε, White DW, Piazzi A, Loumaye E, Franks S. Successful induction of ovulation and completed pregnancy using rhLH and rhFSH in a woman with Kallman‘s syndrom. Human Reproduction 1996; 11(1): 70-71.
30. Vargemezis V, Thodis E, Pasadakis R, Martinis G, Kousta E. Efficacy of vancomycin plus tobramycin as antiperitonitis regiment for patients on CAPD. Adv Perit Dial 1990; 6: 123-124.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ MEDLINE

1. Eleni Kousta and Stephen Franks Polycystic ovary syndrome and women with diabetes. Diabetes Voice, 2006 December, Volume 5, Issue 4: 23-25. http://www.diabetesvoice.org/issues/2006-12/Polycystic_ovary_syndrome_and_women_with_diabetes.cfm

2. Kousta Ε, Godsland IF, J. A.R. Jeffs, Z Efstathiadou, McCarthy MI and Johnston DG. Further assessment by principal component analysis of metabolic syndrome features following gestational diabetes in three ethnic groups. Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) – 2007 Expert Columnists http://www.siicsalud.com/dato/dat052/07528001a.htm

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Koύστα Ε. Χατζηαθανασίου X. Oντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΧ άτομο και διαταραχές Εντατική εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, 11ος κύκλος, Εκδότες Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, 15-16 Φεβρουαρίου 2008, Αθήνα, 213-230.
2. Eleni Kousta, Stephen Franks. Long-term health consequences of PCOS. In: Polycystic Ovary Syndrome. 2nd Edition. Editors: G. Kovacs, R Norman. Cambridge University Press. Cambridge 2007, p.81-101.
3. Koύστα Ε. Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 5ς κύκλος: Γονάδες. Εκδότες Β.Βλασοπούλου, Γ. Κουκούλης, Φεβρουάριος 2002, Αθήνα, 447-453.
4. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah S, Chrisoulidou A, Kousta E and Anyaoku V. Growth hormone replacement in young adults – if and when to continue. In: Adolescent Endocrinology. Stanhope R. ed. Bristol: BioScientifica, 1998: 17-23.
5. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah SA, Chrisoulidou A, Kousta E, Anyaoku V. Interactions of cortisol and growth hormone replacement: intermediary metabolism. In: The diagnosis and treatment of pituitary insufficiency. Lamberts WJ, ed. Bristol: BioScientifica, 1997: 63-77.
6. Kousta E, White DM, Johnston DG and Franks S. Norprolac for treatment of hyperprolactinaemic anovulation. In ¨Norprolac (quinagolide): An Update¨, Brownell J (eds) 1996; 21-25.
7. Al-Shoumer KAS, Kousta E, Beshyah S and Johnston DG. GH deficiency-does it cause atherosclerosis? In The 3rd International hGH Symposium on GHD in adults, Vienna, 6th September 1996. Proceedings. Editors: JS Christiansen, JOL Jorgensen, A von zur Muhlen, W Waldhausl.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Κούστα E. Ορμονική Θεραπεία Υποκατάστασης Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2010; 6(1): 24-30
2. Κούστα E, Σκάρπα Β, Δολιανίτη Μ, Τερτίπη Α, Βακάκη, Φωτεινού Α, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Η θυροξίνη ελαττώνει τον όγκο θυρεοειδούς σε ευθυρεοειδικά παιδιά και εφήβους με αυτοάνοσο θυρεοειδίτιδα. Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2009; 5(2): 32-38
3. Κούστα E, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Θεραπεία με αυξητικη ορμονη στο συνδρομο Prader-Willi. Παιδιατρική 2009; 72: 23-28.
4. Κούστα E, Παπαθανασίου A, Χατζηαθανασίου X. Eνδείξεις χορηγήσης αυξητικής ορμόνης στα παιδιά και στους εφήβους. Παιδιατρική 2008; 71: 123-127.
5. Kωστακιώτη Ε, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Τερτίπη Α, Χατζηαθανασίου Χ, Πέτρου Β, Παπαθανασίου A. Νόσος Cushing σε κορίτσι ηλικίας 151/2 ετών. Περιγραφή περίπτωσης. Παιδιατρική 2003; 66: 471-474.
6. Κούστα E, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Στεφανίδης K, Χατζηαθανασίου Χ, Σταθοπούλου Σ, Θεοδωρίδης X. Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ιατρική 1998; 74(6): 479-483.
7. Κούστα E, Στεφανίδης K, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Θεοδωρίδης X. Παθοφυσιολογία της καθυστερημένης αύξησης στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Παιδιατρική 1997; 60: 65-74.
8. Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Στεφανίδης Κ, Κούστα Ε, Μούκας Α, Σταθοπούλου Σ, Μιχέλης Κ, Θεοδωρίδης Χ. Έλεγχος αύξησης παιδιών με έναρξη χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στη νεογνική και βρεφική ηλικία. Παιδιατρική 1993; 56: 52-57.
9. Χατζηαθανασίου Χ, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Καρής Χ, Μιχαλάκος Σ. Θεραπεία κεντρικής πρώιμης ήβης με βραδείας δράσεως LH-RH ανάλογο: Αποτελέσματα 2 χρόνων. Παιδιατρική 1993; 56: 58-62.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 60

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 38


Σ. Αρβανιτάκη 6, Κέρκυρα 49100.
Τηλ.: 26610 80561, Fax:26610 80562

e-mail: lenakousta@hotmail.com, lkousta@otenet.grkoustaΤόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Κέρκυρα, 16/9/1963
Mέση εκπαίδευση: Γ΄ Λυκείο Κερκύρας, 1981, Βαθμός απολυτηρίου: 19 6/13.
Ανωτάτη εκπαίδευση: Ιατρική Σχολή Αθηνών (1981-1987). Βαθμός πτυχίου: Λίαν Καλώς.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά:Diplοme d’ Εtudes Superieures – Institut Francais d’ Athenes – Ιούνιος 1980.
Αγγλικά: Certificate of Proficiency in English – University of Cambridge – Ιούνιος 1985.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

– Από 7/3/1988 έως 10/3/1990: ειδικευόμενη στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Δημοκρατείου Παν/μίου Θράκης στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
– Από 24/4/1990 έως 27/4/1992: ειδικευόμενη στην Ενδοκρινολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Π&A Κυριακού Αθηνών. Διευθυντής Κος Θεοδωρίδης.
– Από 1/10/1992 έως 30/9/1994: ειδικευόμενη στα τμήματα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου – Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Prof. S. Franks.
Ανέλαβα και συμμετείχα στα ιατρεία: στειρότητας, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ως μέρος του προγράμματος πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας εκπαιδεύτηκα στο υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας.

Τίτλος ειδικότητας στην Ενδοκρινολογία:23/3/95.
Aδεια ασκήσεως υπερηχογραφήματος σχετικό με την ειδικότητα: 29/5/1996
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ-2/4/97: Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που βρίσκονται σε υποκατάσταση. Ιατρική Σχολή Αθηνών, Bαθμός: Αριστα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙKΟΤΗΤΑΣ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

– Από 1/10/1994 έως 30/9/95: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας, στειρότητας, γενικής Ενδοκρινολογίας και Διαβήτη. Ανέλαβα το ερευνητικό προγράμμα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας σε γυναίκες με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό με χορήγηση βιοσυνθετικής LΗ και FSH.

– Από 1/10/1995 έως 31/9/97: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα στα ιατρεία Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Οστεοπόρωσης, Λιπιδίων, Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας. Συμμετείχα σε ερευνητικό προγράμμα μελέτης της επίδρασης της βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης στην VLDL-Αpo B100 turnover, στον ενδιάμεσο μεταβολισμό και στην ευαισθησία στην ινσουλίνη σε ενήλικες ασθενείς με υποφυσιακή ανεπάρκεια.

– Από 1/10/97 έως 31/7/2000: κλινικός ερευνητής – επίτιμος επιμελητής στο τμήμα Μεταβολισμού-Κλινικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου St. Mary’s του Λονδίνου-Imperial College οf Science, Technology and Medicine, University of London. Συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τις διαταραχές μεταβολισμού και τη μοριακή γενετική στον σακχαρώδη διαβήτη της κύησης, το οποίο κάλυπτε το Medical Research Council (Βρεττανικό Ινστιτούτο Ιατρικής Ερευνας).

-Από 15/10/2000 εως σήμερα εργάζομαι σαν ιδιώτης Ενδοκρινολόγος στη Κέρκυρα. Συμμετέχω σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την μελέτη της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας σε παιδιά και εφήβους στο Νοσοκ. Παίδων Αγλαία Κυριακού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Kousta E, Papathanasiou A, Skordis N. Sex determination and disorders of sex development according to the revised nomenclature and classification in 46,XX individuals. Hormones 2010; 9(3):218-231.
2. Scarpa V, Κousta Ε, Τertipi Α, Vakaki M, Fotinou A, Papathanasiou Α. Treatment with thyroxine reduces thyroid volume in euthyroid children and adolescents with Hashimoto thyroiditis. Horm Res Paediatr 2010;73:61-67.
3. Kousta E, Hadjiathanasiou CG, Tolis G, Papathanasiou A. Pleiotropic genetic syndromes associated with obesity. J Pediatr Endocrinol Metab 2009, 22: 581-592.
4. Papathanasiou A, Kousta E, Skarpa V, Papachilleos P, Petrou V, Hadjiathanasiou C. Growth hormone deficiency due to autoimmune hypophysitis in a boy with autoimmune polyendocrinopathy type 2. Hormones 2007, 6: 247-250.
5. Kousta Ε, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG and McCarthy MI. Early metabolic defects following gestational diabetes in three ethnic groups of anti-GAD antibodies negative women with normal fasting glucose. Hormones 2007, 6: 138-147.
6. Kousta E. Premature adrenarche leads to polycystic ovary syndrome? Long-term consequences. Ann N Y Acad Sci. 2006, 1092:148-57.
7. Kousta E, Efstathiadou Z, J. Lawrence N, Jeffs J, Godsland IF, Barrett SC, Doré CJ, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Robinson S, McCarthy MI and Johnston DG. Abnormalities of Glucose Tolerance and Cardiovascular Risk Factors following Gestational Diabetes and their Association with Ethnic Origin. Diabetologia 2006, 49:36-40.
8. Kousta E, Konstantinidis Κ, Michalakis C, Theodoropoulos GE, Vorias M, Georgiou M, Sambalis G. Ectopic thyroid tissue in the lower neck with a coexisting normally located multinodular goiter. Hormones 2005, 4: 231-234.
9. Kousta E, Tolis G. Franks S. Polycystic Ovary Syndrome. Revised diagnostic criteria and long-term health consequences. Hormones 2005, 4: 133-147.
10. Cela E, Robertson C, Rush K, Kousta E, White DM, Wilson H, Lyons G, Kingsley P, McCarthy MI and Franks S. Prevalence of polycystic ovaries in women with androgenic alopecia. Eur J Endocrinol, 2003, 149:439-442.
11. Kousta E, Lawrence NJ, Godsland IF, Penny A, Anyaoku V, Millauer BA, Cela E, Johnston DG, Robinson S, McCarthy MI. Insulin resistance and beta-cell dysfunction in normoglycaemic European women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2003 59:289-297.
12. Kousta E, Parker KH, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Anyaoku V, Mulnier H, Forster DC, MacDonald IA, Robinson S, McCarthy MI, Johnston DG.Delayed metabolic and thermogenic response to a mixed meal in normoglycemic European women with previous gestational diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2002, 87: 3407-3412.
13. Lawrence NJ, Kousta E, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Elevation of soluble E-selectin levels following gestational diabetes is restricted to women with persistant abnormalities of glucose regulation. Clinical Endocrinology, 2002, 56: 335-340.
14. Kousta E, Ellard S, Allen LI, Saker PJ, Huxtable SJ, Hattersley AT, McCarthy MI. Glucokinase mutations in a phenotypically selected multiethnic group of women with a history of gestational diabetes. Diabet Med 2001 18:683-684.
15. Kousta E, Lawrence NJ, Anyaoku V, Vincent A, Johnston DG, McCarthy MI. Prevalence and features of pancreatic islet-cell autoimmunity in women with gestational diabetes from different ethnic groups. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2001, 108:716-720.
16. Cassell PG, Saker PJ, Huxtable SJ, Kousta E, Jackson AE, Hattersley AT, Frayling TM, Walker M, Kopelman PG, Ramachandran A, Snehelatha C, Hitman GA, McCarthy MI. Evidence that single nucleotide polymorphism in the uncoupling protein 3 (UCP3) gene influences fat distribution in women of European and Asian origin. Diabetologia 2000, 43(12):1558-1564
17. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI. Women with a history of gestational diabetes are shorter than women with normal glucose tolerance in pregnancy. Diabetic Medicine, 2000, 17(11):792-797.
18. Kousta E, Cela E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, White DM, Wilson H, Robinson S, Johnston DG, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with a history of gestational diabetes. Clinical Endocrinology, 2000, 53: 501-507.
19. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray R, Bannister PA, Gallagher JJ, Lawrence N, Johnston DG. Effects of growth hormone treatement on Very-low-density Lipoprotein Apolipoprotein B100 turnover in adult hypopituitarism. Metabolism. 2000, 49(5): 563-566.
20. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Anyaoku V, Al-Shoumer KAS, Johnston DG. The effects of growth hormone replacement therapy on overnight metabolic fuels in hypopituitary patients. Clinical Endocrinology. 2000, 52: 17-24.
21. Kousta Ε, White DM, Cela Ε, McCarthy MI, Franks S. The prevalence of polycystic ovaries in women with infertility. Human Reproduction. 1999, 14: 2720-2723.’
22. Chrisoulidou A, Kousta E, Venkatesan S, Gray RM, Bannister PA, Gallagher JJ, Johnston DG. Very low density lipoprotein-Apo B100 kinetics in adult hypopituitarism. Metabolism. 1999, 48(8): 1057-1062.
23. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S. Long-term effects of growth hormone therapy on intermediary metabolism and insulin sensitivity in hypopituitary adults. J Endocrinol Invest. 1999, 22: 37-40.
24. Kousta E, Lawrence NJ, Penny A, Millauer BA, Robinson S, Dornhorst A, de Swiet M, Steer PJ, Grenfell A, Mather HM, Johnston DG, McCarthy MI. Implications of new diagnostic criteria for abnormal glucose homeostasis in women with previous gestational diabetes. Diabetes care. 1999, 22(6): 933-937.
25. Chrisoulidou A, Kousta E, Beshyah SA, Robinson S and Johnston DG. How much, and by what mechanisms, does growth hormone replacement improve the quality of life in GH-deficient adults? In Bailliere’s Clinical Endocrinology and Metabolism. Guest Editor S.N. Shalet. 1998; 12 (2): 261-279.
26. Kousta E, Chrisoulidou A, Lawrence NJ, Al-Shoumer AS, Parker KH, McCarthy MI and Johnston DG. The circadian rhythm of leptin is preserved in growth hormone deficient hypopituitary adults. Clinical Endocrinology 1998; 48: 685-690.
27. Kalidas K, Dow E, Saker PJ, Wareham N, Halsall D, Jackson RS, Chan SP, Gelding S, Walker M, Kousta E, Johnston DG, O’Rahilly S, McCarthy MI. Prohormone convertase 1 in obesity, gestational diabetes and NIDDM-No evidence for a major susceptibility role. Diabetes 1998; 47: 287-289.
28. Kousta Ε, White DW, Franks S. Modern use of clomiphene citrate in induction of ovulation. Human Reproduction Update 1997; 3(4): 359-365.
29. Kousta Ε, White DW, Piazzi A, Loumaye E, Franks S. Successful induction of ovulation and completed pregnancy using rhLH and rhFSH in a woman with Kallman‘s syndrom. Human Reproduction 1996; 11(1): 70-71.
30. Vargemezis V, Thodis E, Pasadakis R, Martinis G, Kousta E. Efficacy of vancomycin plus tobramycin as antiperitonitis regiment for patients on CAPD. Adv Perit Dial 1990; 6: 123-124.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ MEDLINE

1. Eleni Kousta and Stephen Franks Polycystic ovary syndrome and women with diabetes. Diabetes Voice, 2006 December, Volume 5, Issue 4: 23-25. http://www.diabetesvoice.org/issues/2006-12/Polycystic_ovary_syndrome_and_women_with_diabetes.cfm

2. Kousta Ε, Godsland IF, J. A.R. Jeffs, Z Efstathiadou, McCarthy MI and Johnston DG. Further assessment by principal component analysis of metabolic syndrome features following gestational diabetes in three ethnic groups. Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) – 2007 Expert Columnists http://www.siicsalud.com/dato/dat052/07528001a.htm

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

1. Koύστα Ε. Χατζηαθανασίου X. Oντογένεση του γεννητικού συστήματος στο ΧΧ άτομο και διαταραχές Εντατική εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, 11ος κύκλος, Εκδότες Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, 15-16 Φεβρουαρίου 2008, Αθήνα, 213-230.
2. Eleni Kousta, Stephen Franks. Long-term health consequences of PCOS. In: Polycystic Ovary Syndrome. 2nd Edition. Editors: G. Kovacs, R Norman. Cambridge University Press. Cambridge 2007, p.81-101.
3. Koύστα Ε. Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας. Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία, 5ς κύκλος: Γονάδες. Εκδότες Β.Βλασοπούλου, Γ. Κουκούλης, Φεβρουάριος 2002, Αθήνα, 447-453.
4. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah S, Chrisoulidou A, Kousta E and Anyaoku V. Growth hormone replacement in young adults – if and when to continue. In: Adolescent Endocrinology. Stanhope R. ed. Bristol: BioScientifica, 1998: 17-23.
5. Johnston DG, Al-Shoumer KAS, Beshyah SA, Chrisoulidou A, Kousta E, Anyaoku V. Interactions of cortisol and growth hormone replacement: intermediary metabolism. In: The diagnosis and treatment of pituitary insufficiency. Lamberts WJ, ed. Bristol: BioScientifica, 1997: 63-77.
6. Kousta E, White DM, Johnston DG and Franks S. Norprolac for treatment of hyperprolactinaemic anovulation. In ¨Norprolac (quinagolide): An Update¨, Brownell J (eds) 1996; 21-25.
7. Al-Shoumer KAS, Kousta E, Beshyah S and Johnston DG. GH deficiency-does it cause atherosclerosis? In The 3rd International hGH Symposium on GHD in adults, Vienna, 6th September 1996. Proceedings. Editors: JS Christiansen, JOL Jorgensen, A von zur Muhlen, W Waldhausl.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Κούστα E. Ορμονική Θεραπεία Υποκατάστασης Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2010; 6(1): 24-30
2. Κούστα E, Σκάρπα Β, Δολιανίτη Μ, Τερτίπη Α, Βακάκη, Φωτεινού Α, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Η θυροξίνη ελαττώνει τον όγκο θυρεοειδούς σε ευθυρεοειδικά παιδιά και εφήβους με αυτοάνοσο θυρεοειδίτιδα. Ιατρικά Χρονικά Β. Ελλάδος 2009; 5(2): 32-38
3. Κούστα E, Χατζηαθανασίου X, Παπαθανασίου A. Θεραπεία με αυξητικη ορμονη στο συνδρομο Prader-Willi. Παιδιατρική 2009; 72: 23-28.
4. Κούστα E, Παπαθανασίου A, Χατζηαθανασίου X. Eνδείξεις χορηγήσης αυξητικής ορμόνης στα παιδιά και στους εφήβους. Παιδιατρική 2008; 71: 123-127.
5. Kωστακιώτη Ε, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Τερτίπη Α, Χατζηαθανασίου Χ, Πέτρου Β, Παπαθανασίου A. Νόσος Cushing σε κορίτσι ηλικίας 151/2 ετών. Περιγραφή περίπτωσης. Παιδιατρική 2003; 66: 471-474.
6. Κούστα E, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Στεφανίδης K, Χατζηαθανασίου Χ, Σταθοπούλου Σ, Θεοδωρίδης X. Χορήγηση βιοσυνθετικής αυξητικής ορμόνης σε παιδιά με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ιατρική 1998; 74(6): 479-483.
7. Κούστα E, Στεφανίδης K, Καϊμάρα-Παπαθανασίου A, Θεοδωρίδης X. Παθοφυσιολογία της καθυστερημένης αύξησης στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Παιδιατρική 1997; 60: 65-74.
8. Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Στεφανίδης Κ, Κούστα Ε, Μούκας Α, Σταθοπούλου Σ, Μιχέλης Κ, Θεοδωρίδης Χ. Έλεγχος αύξησης παιδιών με έναρξη χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στη νεογνική και βρεφική ηλικία. Παιδιατρική 1993; 56: 52-57.
9. Χατζηαθανασίου Χ, Θεοδωρίδης Χ, Κούστα Ε, Καϊμάρα-Παπαθανασίου Α, Καρής Χ, Μιχαλάκος Σ. Θεραπεία κεντρικής πρώιμης ήβης με βραδείας δράσεως LH-RH ανάλογο: Αποτελέσματα 2 χρόνων. Παιδιατρική 1993; 56: 58-62.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 60

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 38


Σ. Αρβανιτάκη 6, Κέρκυρα 49100.
Τηλ.: 26610 80561, Fax:26610 80562

e-mail: lenakousta@hotmail.com, lkousta@otenet.gr