Αικατερίνη Λυκερίδου – Αβραμιώτη

Lykeirdou_photoΔιδάκτωρ του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας από το 1999 με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Ψυχολογικές αντιδράσεις γυναικών κατά την προγεννητική διάγνωση των αιμοσφαιρινοπαθειών με τη λήψη τροφοβλάστης», η οποία κρίθηκε με άριστα.
Ένα έτος μεταπτυχιακές σπουδές στη «Μεθοδολογία Έρευνας» στο τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το έτος 1993-1994. Πτυχιούχος τού Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1991 (Βαθμός πτυχίου Άριστα ) Πτυχιούχος της Σχολής ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ από το 1985 (Βαθμός πτυχίου 8,8 ) Πτυχιούχος της σχολής Μαιών ΚΑΤΕΕ Αθήνας από το 1979 (Υπότροφος με βαθμό πτυχίου 8,1).


Κύρια Ερευνήτρια – Επιστημονικά υπεύθυνη ερευνητικού προγράμματος του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, με τίτλο «Μελέτη της στάσης των υπογόνιμων ζευγαριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης για την ανάπτυξη καινοτόμου πρότασης για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη» (2005-2007). Ερευνήτρια στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΙ) «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών» στο Υποέργο «Μαιευτική Υπερηχογραφία» (2004-2008). Ερευνήτρια στο πρόγραμμα με τίτλο « Χρήση φαρμάκων στον Ελληνικό πληθυσμό», το οποίο πραγματοποιείται στα πλαίσια του ΠΜΣ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική», Απρίλιος 2008.
Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» το οποίο πραγματοποιείται σε σύμπραξη με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας . Προϊσταμένη του Τμήματος Μαιευτικής από το 2006 έως και σήμερα.
Συγγραφική δραστηριότητα
Βιβλίο «Δεοντολογία Μαιών/των – Νομοθεσία και κανόνες άσκησης του επαγγέλματος» Λυκερίδου Αικ. Εκδ. Zymel Αθήνα 2003.
Μετάφραση και Επιμέλεια του Αμερικάνικου βιβλίου «Maternity Nursing» του εκδ.
οίκου Mosby. Η Ελληνική έκδοση «Νοσηλευτική Μητρότητας» Λυκερίδου Αικ. Και Δελτσίδου Άννα, εκδ. Λαγός, Αθήνα 2006.
Μετάφραση και Επιμέλεια του βιβλίου «CTG Made Easy» 3η έκδοση του εκδ. οίκου ELSEVIER. Η Ελληνική έκδοση «Καρδιοτοκογραφία – Εύκολη Προσέγγιση». Λυκερίδου Αικ. και Γουρουντή Κλεάνθη, εκδ. Λαγός, Αθήνα 2008.

Μερικές δημοσιεύσεις:

  1. Likeridou K, Hyrkas K, Paunonen M, Lehti K (2001) «Family dynamics of childbearing families in Athens, Greece: A pilot study», International Journal of Nursing Practice, 7(2):30-37.
  2. Daskalakis G, Pilalis Ath, Lykeridou K and Antsaklis Ar (2002) «Rupture of Noncommunicating Rudimentary Uterine Horn Pregnancy», Obstet. & Gynecol. V 100, 5: 1108-1110.
  3. Lykeridou K , Deltsidou A (2002) «Epidural Analgesia During Normal Labor», Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics Internat.edit . 16: 183-198.
  4. Lykeridou K, Daskalakis G, Papadatou D, Vaslamatzis G, Dafni Ou, Antsaklis Ar (20004) «Dysthimic Reactions of Women Undergoing Chorionic Villus Sampling for Prenatal Diagnosis of Hemoglobinopathies or Karyotyping», Fetal. Diagn. Ther. 19: 149-154.
  5. Lykeridou K, Gourounti K, Kourtis P (2004) «Nasal Bone as an Ultrasonographic Marker for Down Syndrome», Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics Internat.edit.18: 1-4
  6. Lykeridou K., Gourounti K., Deltsidou A., Loutradis D., Vaslamatzis G.(2008) «The impact of infertility diagnosis on psychological status of women undergoing fertility treatment», Journal of Reproductive and Infant Psychology (Epud ahead of print) (Έγινε δεκτή προς δημοσίευση στις 18 Ιουνίου 2008)
  7.  Λυκερίδου Κ., (2008) «Λήψη Απόφασης στη Μαιευτική Βασισμένη στην Τεκμηρίωση», Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής. Έγινε δεκτή προς δημοσίευση στις 15 Μαρτίου 2008

Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνας