Γιώργος Πιερράκος

Ο Γιώργος Πιερράκος είναι Καθηγητής στο ΤΕΙ της Αθήνας στο Αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Τομέα Διοίκησης μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Είναι κάτοχος διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σήμερα είναι πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ της Αθήνας. Υπήρξε υπεύθυνος πολλών μεγάλων ερευνητικών και μελετητικών έργων με αντικείμενα όπως την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τη Μακροχρόνια Φροντίδα ασθενών με καρκίνο ενώ συμμετείχε σε έργα ως ερευνητής σε έργα με αντικείμενα όπως στην Κοινωνική Οικονομία Δημογραφική πολιτική και Πολιτικές ενίσχυσης της Τοπικής Κοινωνίας και Οικογένειας. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σημαντικό αριθμό εθνικών και διεθνών συνεδρίων είναι συγγραφέας δύο βιβλίων και έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων.