Δημήτρης Α. Ρίζος

Rizos_resizeΚαθηγητής Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προσωπικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο:                   Δημήτριος Α. Ρίζος
Ημερ/νία γέννησης:               2-10-1953
Τόπος γέννησης:                     Αθήνα


Υπηκοότης:                             Ελληνική
Διεύθυνση κατοικίας:             Πολυτεχνείου 77, 141 21 Ηράκλειο Αττικής
Τηλ. Κατοικίας:                       210 2823991
e-mail:                                     drizos11@gmail.com
Οικογενειακή κατάσταση:     Παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών.

Παρούσα θέση

Καθηγητής Κλινικής Χημείας, Β’ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Υπεύθυνος Ορμονολογικού Εργαστηρίου, Αρεταίειο Νοσοκομείο,
Τηλ-fax εργασίας:                  210 7286229, e-mail:  drizos@aretaieio.uoa.gr, drizos11@gmail.com

Προσωπικές ιστοσελίδες:      www.demetriosrizos.gr

Άλλες πηγές πληροφοριών στο διαδίκτυο:

Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση-Τίτλοι σπουδών

1971-1976       Πανεπιστημιακή εκπαίδευση: Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
1976                Πτυχίο Χημείας
1976-1981       Διδακτορική διατριβή: Τμήμα Χημεία, Εργαστήριο Βιοχημείας και Χημείας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Αθηνών
1984                Διδάκτωρ Βιοχημείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση-Ειδίκευση

 • Μέλος του Ελληνικού Μητρώου Κλινικών Χημικών-Κλινικών Βιοχημικών από το 2004 και μέλος του Ευρωπαϊκού Μητρώου ειδικευμένων στην Κλινική Χημεία και Εργαστηριακή Ιατρική (EuSpLM).
 • Συμμετοχή και παρακολούθηση περισσότερων από 60 μετεκπαιδευτικών μαθημάτων σεμιναρίων και ημερίδων στην Κλινική Χημεία, Ανοσολογία, Ενδοκρινολογία, Ποιοτικός έλεγχος, Ιατρική στατιστική και Επιδημιολογία, Ιατρική Πληροφορική κα.

Διδακτικό εκπαιδευτικό έργο

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε προπτυχιακούς φοιτητές
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Επιστημονικός υπεύθυνος-επιβλέπων
  • 2 Διδακτορικών διατριβών
  • 6 Διατριβών ειδίκευσης για Μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • Μέλος τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης διδακτορικών διατριβών 8
 • Μέλος επταμελούς επιτροπής κρίσης διδακτορικών διατριβών 8
 • Συμβολή στην εκπόνηση και συγγραφή διδακτορικών διατριβών 15

Κλινικό/Εργαστηριακό έργο

Κύριο αντικείμενο απασχόλησης: Υπεύθυνος Ορμονολογικού Εργαστηρίου Αρεταίειου Νοσοκομείου: Πληροφορίες για το Ορμονολογικό Εργαστήριο:

Ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτότυπου προγράμματος (λογισμικού) για τον υπολογισμό κινδύνου για σύνδρομο Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου, με βάση τους βιοχημικούς δείκτες και την αυχενική διαφάνεια. Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται στο 1ο  και στο 2ο τρίμηνο της κύησης για τον προσυμτωματικό έλεγχο του συνδρόμου Down. Μέχρι σήμερα όπου έχουν ελεγχθεί περισσότερες από 7000 έγκυες γυναίκες στο 2ο τρίμηνο και περισσότερες από 3400 έγκυες στο 1ο τρίμηνο.

Συντακτικό-Συγγραφικό έργο

 • Μέλος συντακτικής επιτροπής διεθνών περιοδικών-2
 • Σύμβουλος (Reviewer) σε Επιστημονικά Περιοδικά-11
 • Βραβεία-Διακρίσεις-9
 • Κείμενα σε Βιβλία- 6
 • Κείμενα σε πρακτικά επιστημονικών εκδηλώσεων-17
 • Κείμενα σε ενημερωτικά έντυπα-3
 • Διαλέξεις σε διεθνή Συνέδρια ως προσκεκλημένος ομιλητής-13
 • Διαλέξεις σε Ελληνικά Συνέδρια ως προσκεκλημένος ομιλητής-28
 • Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής-40
 • Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια διαφόρων Ιατρικών ειδικοτήτων-47
 • Συμμετοχή σε Ελληνικά Συνέδρια Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής-21
 • Συμμετοχή σε Ελληνικά Συνέδρια διαφόρων Ιατρικών ειδικοτήτων-54

Ερευνητικό-Συγγραφικό έργο

 • Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε περιοδικά SCI-154
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά εκτός SCI-6
 • Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά-19            

Απήχηση Δημοσιεύσεων

 • Συνολικός συντελεστής απήχησης (ISI Impact Factor): 338,2 Μέσος όρος:  2,25
 • hIndex: Scopus: 22, Google scholar: 30,  Research Gate: 25, RG Author Score: 42.04

Βιβλιογραφικές αναφορές

 • Scopus: 2077  (Αυτοαναφορές  256)
 • Google Scholar: 3155
 • Research Gate: 2408

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

 • Ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδρια δημοσιευμένες σε διεθνή περιοδικά-83
 • Ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδρια-51
 • Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά διεθνών Συνεδρίων (Proceedings)-4
 • Ελληνικές δημοσιεύσεις σε κεφάλαια συγγραμμάτων και πρακτικά Συνεδρίων-22
 • Περιλήψεις ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια-80