Δημήτρης Α. Ρίζος

Rizos_resizeΈτος γέννησης:    1953
Τόπος γέννησης:    Αθήνα
Διεύθυνση κατοικίας:    Πολυτεχνείου 77, Ηράκλειο Αττικής, 141 21
Τηλ.:    210 2823991
Ειδικότητα:    Κλινικής Χημείας
Παρούσα θέση:    Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Χημείας, Ορμονολογικό εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Βασ. Σοφίας 76, 115 28 ΑΘΗΝΑ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Εκπαίδευση – Μετεκπαίδευση-Τίτλοι σπουδών

 • Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976.
 • Διδακτορικό Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1984.
 • Παρακολούθηση 46 μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων-Σεμιναρίων

2. Διδακτικό έργο

 • • Συμμετοχή-παρακολούθηση περισσοτέρων από 20 διδακτορικών διατριβών
 • • Μαθήματα στους 6ετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΠΑ.
 • • Κατ’ επιλογήν μάθημα με τίτλο: «Μεθοδολογία Ορμονικών προσδιορισμών – Αξιολόγηση»
 • • Συμμετοχή στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
 • o Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
 • o Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή”

3. Κλινικο/Εργαστηριακό έργο

Ορμονικός έλεγχος αξόνων Υπόφυσης: Γονάδων, Επινεφριδίων, Θυρεοειδούς
Ορμονικός έλεγχος Κύησης
Προγεννητικός έλεγχος: για χρωμοσωμικές ανωμαλίες του εμβρύου
Προσδιορισμός: Στάθμης φαρμάκων, Δεικτών καρκίνου
Δυναμικές δοκιμασίες: Δοκιμασία διέγερσης με LH-RH, με ACTH, με TRH

4. Νοσοκομειακές-Πανεπιστημιακές θέσεις

1984 – 2001: Ορμονολογικό εργαστήριο, “Αρεταίειου” Νοσοκομείου ως μόνιμος διδάκτωρ Χημικός.
2001-2006: Λέκτορας Κλινικής Χημείας, Β΄Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ορμονολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο
2006-σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Χημείας, Β΄Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ορμονολογικό Εργαστήριο, Αρεταίειο Νοσοκομείο

5. Οργανωτικό, διοικητικό και ευρύτερο επιστημονικό έργο

 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Χημείας από 2001-2008.
 • Πρόεδρος του XVI Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation & 7th Hellenic Congress of Clinical Chemistry, October 2008.
 • Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Μητρώου Κλινικών Χημικών-Κλινικών Βιοχημικών
 • Πρόεδρος του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κλινικής Χημείας 2002
 • Συμμετοχή, από διάφορες θέσεις, στην οργάνωση 5 Πανελληνίων Συνεδρίων Κλινικής Χημείας
 • Συμμετοχή, από διάφορες θέσεις, στην οργάνωση 18 εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Κλινικής Χημείας
 • Μέλος της Επιτροπής μητρώου της European Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4/RC)
 • Μέλος της American Association of Clinical Chemistry (AACC)

6. Ερευνητικό, συγγραφικό και ευρύτερο συντακτικό έργο

Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά: 72
Άθροισμα συντελεστή απήχησης: 93
Μέσος συντελεστής απήχησης: 1,43
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών: 265

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά: 14
Συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία: 12
Ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδρια: 67
Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια: 70
Διαλέξεις-Εισηγήσεις σε Συνέδρια και Ημερίδες: 12


Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Χημείας