Έλενα Φρυσίρα – Κάνιουρα

Frysira_resize1969-1975    Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς».
6.10.77-15.6.78    Υπηρέτησα ως εξωτερική βοηθός στην Δ’ Παθολογική Κλινική του Θεραπευτηρίου «Ευαγγελισμός» όπου και ασκήθηκα ένα χρόνο στην Παθολογία (Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Θωμόπουλος).
15.1.81.-26.3.83    Εκπαιδεύτηκα δύο χρόνια στην Α’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», για την απόκτηση ειδικότητας Παιδιατρικής (Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Ματσανιώτης)
15.1.81-26.3.83 Πήρα την ειδικότητα της Παιδιάτρου.
27.3.83-30.9.83    Εργάσθηκα ως άμισθος συνεργάτης στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Τμήμα Γενετικής.


1.10.83-30.1.85    Υπηρέτησα ως έμμισθη εσωτερική βοηθός στο Μαιευτήριο «Μαρίκα Ηλιάδη», στο Παιδιατρικό Τμήμα, ενώ παράλληλα συνέχισα να εργάζομαι ως άμισθος συνεργάτης στο τμήμα Γενετικής της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
30.1.85-1.2.86    Υπηρέτησα ως έμμισθη εσωτερική βοηθός στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», στην Α’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα Γενετικής).
13.2.87-13.5.88    Εργάσθηκα ως Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ στο Παιδιατρικό Τμήμα του Μαιευτηρίου «Μαρίκα Ηλιάδη».
13.5.88 Διορίσθηκα ως Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ στην Α’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών – Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία».
25.10.88    Έλαβα τον τίτλο του διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το βαθμό «Άριστα».
12.9.93-30.9.94    Μετεκπαιδεύτηκα στη Γενετική στο Genetics Center στο Guy’s Hospital (Λονδίνο).
1.10.94-10.10.95    Συνέχισα την μετεκπαίδευσή μου στο «Mothercare Unit of Clinical Genetics and Fetal Medicine» στο Institute of Child Health – Great Ormond Street Children’s Hospital (Λονδίνο).
1.11.95-10.6.96    Εργάσθηκα ως Επιμελ. Β’ Ε.Σ.Υ. στην Α’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών
10.6.96 Άρχισα να εργάζομαι στο τμήμα Γενετικής της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής(ιατρείο Κλινικής Γενετικής) – Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία».
21.8.98    Προήχθηκα μετά από κρίση σε Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ. Τμήμα Γενετικής της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής – Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία».
23.8.2000-2006    Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία» έγινε υπαγωγή μου στο Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία», ως Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ
2006-σήμερα Προήχθηκα μετά από κρίση σε Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. στο Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία».
11/2006 Μετά από κρίση έλαβα το βαθμό Επίκουρης Καθηγήτριας Κλινικής Γενετικής στο Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία» όπου και εξακολουθώ να εργάζομαι με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μέχρι σήμερα.

Το 1980, και για διάστημα οκτώ μηνών, παρακολούθησα ειδικά Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην Παιδιατρική στο Institute of Child Health και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Queen Elizabeth Hospital for Children του Λονδίνου. (Head of Department: Professor C.B.S. Wood).
Από 12.9.93 μέχρι 30.9.94 μετεκπαιδεύτηκα στην Κλινική Γενετική στο Genetics Centre του Guy’s Hospital του Λονδίνου. (Clinical Director: Dr. Caroline Berry).
Από 1.10.1994 μέχρι 10.10. 1995, συνέχισα την μετεκπαίδευσή μου στην Κλινική Γενετική, στο Διεθνώς αναγνωρισμένο Κέντρο Γενετικής, “Mothercare Unit of Clinical Genetics and Fetal Medicine”, στο Institute of Child Health του Λονδίνου, το οποίο λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής του Λονδίνου και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Νοσοκομείου Παίδων Great Ormond Street. (Head of Unit: Prof. Marcus Pembrey). Στο τέλος της μετεκπαίδευσής μου και μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου απέκτησα τον τίτλο του “Master of Science” στην Κλινική Γενετική.

Επιστημονικό έργο:

Διεθνή Συνέδρια: 40
Ελληνικά Συνέδρια: 30
Στρογγυλές τράπεζες: 15
Κεφάλαια σε συγγράμματα: 10
Μονογραφίες: 2
Πλήρεις δημοσιεύσεις στον ξένο τύπο μετά από κρίση: 30
Δημοσιεύσεις στον ξένο τύπο σε περιληπτική μορφή: 35
Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με δημοσιευμένες περιλήψεις: 18
Πλήρεις δημοσιεύσεις στον ελληνικό ιατρικό τύπο μετά από κρίση: 30
Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια με δημοσιευμένες περιλήψεις: 65


Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Γενετικής