Γιώργιος Βαϊόπουλος

Ο κ. Γιώργος Βαϊόπουλος είναι πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εχει την ειδικότητα της Παθολογίας, την οποία απέκτησε στην Α΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, και της Ρευματολογίας για την οποία εκπαιδεύθηκε στο Royal Victoria Hospital (Mc Gill University) του Μόντρεαλ.
Διήλθε μετά, από κρίση, όλες τις βαθμίδες της Πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας από πανεπιστημιακός βοηθός μέχρι τακτικός καθηγητής και σήμερα είναι Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής.

Το διδακτορικό του δίπλωμα, το οποίο έλαβε με βαθμό άριστα, αναφέρεται στη βιοχημική μελέτη (πεπτιδική ανάλυση, α2β2121 Glu ? Lys ) της αιμοσφαιρίνης Ο-Θράκη.


Από την αρχή της σταδιοδρομίας του μέχρι σήμερα ανήκει στην Α’ Παθoλογική Κλινική στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ενώ παράλληλα είναι και υπεύθυνος του Εξωτερικού Ρευματολογικού Ιατρείου της κλινικής.

Ολα αυτά τα χρόνια το διδακτικό του έργο (φοιτητών Iατρικής Σχολής – 3ετών και τριμηνιτών, ειδικευομένων ιατρών) αφορά την Παθολογία και Ρευματολογία).
Από 8/ετίας είναι υπεύθυνος των μεταπτυχιακών μαθημάτων Ρευματολογίας και των εξετάσεων Παθολογίας στα πλαίσια της Κλινικής Φαρμακολογίας και Παθοφυσιολογίας του Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Κλινική Φαρμακολογία.
Είναι κάτοχος ενδεικτικού σπουδών επί των εκπαιδευτικών και εξεταστικών μεθόδων και τεχνικών της προπτυχιακής Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών και Πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας μέλος εξεταστικών, υγειονομικών και συντακτικών επιτροπών. Εχει συμβάλλει στην εκπόνηση πολλών διδακτορικών διατριβών.
Στα πλαίσια της Παθολογίας και Ρευματολογίας το ενδιαφέρον του εστιάζεται επίσης στις αιματολογικές εκδηλώσεις των ρευματικών νοσημάτων και στις ρευματικές εκδηλώσεις των αιματολογικών νοσημάτων ιδιαίτερα δε στη νόσο Αδαμαντιάδη-Behcet.

Εχει συγγράψει άνω των 30 ανασκοπήσεων και 15 μονογραφίες στην Ελληνική και συμμετείχε σε συγγραφή 20 πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.
Οι ελληνικές δημοσιεύσεις είναι άνω των 100 και οι ξενόγλωσσες περί τις 150.
Εχει δώσει περισσότερες από 120 διαλέξεις σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα και συμμετείχε ως ομιλητής σε περισσότερα από 100 συνέδρια-στρογγύλες τράπεζες-σεμινάρια και συμπόσια. Οι βιβλιογραφικές του αναφορές ξεπερνούν τις 1000 σε αριθμό.


Παθολόγος-Ρευματολόγος
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών