Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (αρχεία παρουσιάσεων) καθώς και υποστηρικτικό υλικό που προτείνεται από τους διδάσκοντες (σημειώσεις, άρθρα) παρέχεται – μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων των τριών εξαμήνων σπουδών του Π.Μ.Σ. – στους ενεργούς φοιτητές του προγράμματος με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Το υλικό αυτό διαχωρίζεται για κάθε εξάμηνο στους προσφερόμενους κύκλους μαθημάτων και ενημερώνεται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια του εκάστοτε εξαμήνου σπουδών.

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. έχουν πρόσβαση στις παρουσιάσεις των εισηγήσεων μέσω της χρήσης του ειδικού τους κωδικού. Ωστόσο, τονίζεται ότι απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή (π.χ. ανάρτηση στο internet ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση μέρους ή συνόλου των παρουσιάσεων αυτών, χωρίς την προηγούμενη άδεια των νόμιμων κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων των παρουσιάσεων.