Στοχοθεσία Π.Μ.Σ.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της ενδοκρινολογίας και της γυναικολογίας-μαιευτικής με έμφαση στη γυναικεία αναπαραγωγή και ευρύτερα στη γυναικεία φυσιολογία.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές α. θα μελετήσουν βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τους τομείς: ανατομία και φυσιολογία του γυναικείου γεννητικού συστήματος, γυναικολογική ενδοκρινολογία, μοριακές τεχνικές, γενετική, οικονομία της υγείας, β. θα διδαχθούν ειδικότερα θέματα που αφορούν τη φυσιολογική κύηση, την τεχνολογία της κύησης, την κύηση υψηλού κινδύνου, την παιδική και εφηβική γυναικολογία, την υπογονιμότητα, την προεμφυτευτική διάγνωση, τον υπερανδρογονισμό, τη σχέση μεταβολικών διαταραχών, άσκησης, διατροφής και αναπαραγωγής, τη σχέση ψυχιατρικών προβλημάτων και αναπαραγωγής.

Επιπλέον, βασικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στα θέματα ενδοκρινολογίας και μαιευτικής-γυναικολογίας που αφορούν τη γυναικεία αναπαραγωγή μέσα από μία πιο ερευνητική σκοπιά. Για αυτό το λόγο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές που διέπουν τη μεθοδολογία έρευνας, τη στατιστική (βιοστατιστική) – επιδημιολογία και τη λήψη κλινικών αποφάσεων βασισμένων σε τεκμηριωμένη γνώση, προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν επαρκή γνώση και εμπειρία σε μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή/και εφαρμογή καινούργιας γνώσης στα υπό πραγμάτευση γνωστικά αντικείμενα.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά όλων των συνεργαζόμενων φορέων.

Θεμελιακός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση των φοιτητών, ώστε ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή τους:

  • Να έχουν καταρτιστεί μέσα από την πρακτική και τη θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα ενδοκρινολογίας και γυναικολογίας-μαιευτικής που αφορούν στη γυναικεία αναπαραγωγή και ευρύτερα στη γυναικεία φυσιολογία.
  • Να έχουν εξοικειωθεί με τις αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές των προσεγγισμένων από το Π.Μ.Σ. γνωστικών πεδίων.
  • Να έχουν αναπτύξει την ικανότητα κριτικής κατανόησης, αντίληψης και σύνδεσης των γνωστικών αυτών πεδίων με τους με άλλους γνωστικούς τομείς.
  • Να έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση και εμπειρία σε μεθόδους έρευνας.
  • Να μπορούν  να εφαρμόζουν τις νέες γνώσεις με τρόπο κριτικό και δημιουργικό σε προσωπική έρευνα/μελέτη.
  • Να έχουν αναπτύξει την ικανότητα αναζήτησης, κριτικής ανάγνωσης και χρήσης της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
  • Να έχουν αναπτύξει την ικανότητα αξιολόγησης και ανάλυσης-ερμηνείας επιστημονικών ερευνών/μελετών.
  • Να έχουν αναπτύξει την ικανότητα τεκμηρίωσης της προσωπικής θέσης με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό, με τρόπο σαφή, επαρκή και ακριβή.

Στοχοθεσία Ποιότητας ΠΜΣ «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»: για να κατεβάσετε το αρχείο κάντε κλικ εδώ.

Οδηγός Σπουδών
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Π.Μ.Σ.
Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών
Έντυπο υποβολής παραπόνων
Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου
Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας
Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών