Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής:

  • Α΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα κορμού
  • Β΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα βασικής υποδομής
  • Γ΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα εξειδίκευσης (υποχρεωτικά και επιλεγόμενα)
  • Δ΄ διδακτικό εξάμηνο: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο έχουν κατά μέγιστο όρο συνολική διάρκεια διδασκαλίας 120 ώρες (θεωρία / φροντιστηριακές ασκήσεις).

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται συνολικά η συγκέντρωση 72 Π.Μ. από τα υποχρεωτικά μαθήματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνων, 18 Π.Μ. από τα επιλεγόμενα μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου και 30 Π.Μ. από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, σύνολο 120 Π.Μ..

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος και τρία από τα επιλεγόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Το όριο των απουσιών που δύναται ένας μεταπτυχιακός φοιτητής να κάνει αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών κάθε εξαμήνου. Έτσι, ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνο αν έχει συμπληρώσει το 90% των ωρών του συνόλου των μαθημάτων ανά εξάμηνο (Παραδόσεις και Ασκήσεις).

Η τήρηση των δικαιολογημένων απουσιών σε ποσοστό 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών κάθε εξαμήνου ισχύει τόσο για όσους παρακολουθούν το μεταπτυχιακό εντός της αιθούσης (διαμένοντες στην Αθήνα) όσο και για όσους το παρακολουθούν εκ του μακρόθεν (διαμένοντες εκτός Αθηνών). Οι παρουσίες λαμβάνονται κατά την έναρξη του μαθήματος και στο διάλειμμα.

Το Π.Μ.Σ., από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, εγκαινιάζει το θεσμό της μετάδοσης των διαλέξεών του μέσω διαδικτύου με μορφή Webinar, δίνοντας την ευκαιρία παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. και σε φοιτητές άλλων πόλεων. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική, όπως επίσης υποχρεωτική είναι η φυσική παρουσία των «απομακρυσμένων» φοιτητών στα εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα του Π.Μ.Σ. και στις εξετάσεις του εκάστοτε εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ..

Περίγραμμα μαθημάτων ΠΜΣ