Διευθυντής Π.Μ.Σ. / Πρόεδρος Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής Π.Μ.Σ. / Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Π.Μ.Σ.: Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ. : Νικόλαος Βλάχος, Καθηγητής
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) Π.Μ.Σ.
Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής
Νικόλαος Βλάχος, Καθηγητής
Ειρήνη Λαμπρινουδάκη, Καθηγήτρια
Μαρία Γαζούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Αικατερίνη Λυκερίδου, Καθηγήτρια
Μαρία Δάγλα, Επίκ. Καθηγήτρια
Γιαννούλα Κύρκου, Επίκ. Καθηγήτρια
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) Π.Μ.Σ.
Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής
Ειρήνη Λαμπρινουδάκη, Καθηγήτρια
Μαρία Γαζούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Αικατερίνη Λυκερίδου, Καθηγήτρια
Χριστίνα Νάνου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Συντονιστής Ερευνητικών Εργασιών και Διεθνών Συνεργασιών : Γ. Βαλσαμάκης