Οργάνωση Π.Μ.Σ.

Διευθυντής Π.Μ.Σ. / Πρόεδρος Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής Π.Μ.Σ. / Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Π.Μ.Σ.: Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ. : Σοφία Καλανταρίδου, Καθηγήτρια
Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) Π.Μ.Σ.
Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής
Σοφία Καλανταρίδου, Καθηγήτρια
Ειρήνη Λαμπρινουδάκη, Καθηγήτρια
Μαρία Γαζούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Αικατερίνη Λυκερίδου, Καθηγήτρια
Κλεάνθη Γουρουντή, Επίκ. Καθηγήτρια
Ευαγγελία Αντωνίου,Επίκ. Καθηγήτρια
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) Π.Μ.Σ.
Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής
Ειρήνη Λαμπρινουδάκη, Καθηγήτρια
Μαρία Γαζούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια
Αικατερίνη Λυκερίδου, Καθηγήτρια
Χριστίνα Νάνου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Συντονιστής Ερευνητικών Εργασιών και Διεθνών Συνεργασιών : Γ. Βαλσαμάκης