Διευθυντής Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): Καθηγητής Γεώργιος Μαστοράκος
Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών ΔΠΜΣ
Γεώργιος Μαστοράκος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Μαρία Γαζούλη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Νικόλαος Βλάχος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Άννα Δελτσίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής ΠΑΔΑ
Αικατερίνη Λυκερίδου, Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής ΠΑΔΑ
Ευαγγελία Χαρμανδάρη, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Ξάνθος, Καθηγητής, Τμήμα Μαιευτικής ΠΑΔΑ
Προέδρος ΕΠΣ: Καθηγητής Γεώργιος Μαστοράκος
Γραμματειακή και Τεχνική υποστήριξη
Γραμματεία Γεωργία Παπιεμίδογλου - 2107286298
Ε-mail: georgiapapie@med.uoa.gr / info@researchreproduction.gr
Τεχνική υποστήριξηActaweb - 2107489439