Αρχική

Γενικές πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των διαλέξεών του μέσω διαδικτύου με μορφή webinar.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης των 50 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (26 ενεργών και 24 νέων) της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» έλαβε, βάσει της βαθμολόγησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, την ένατη θέση με σκορ 40,63 και άριστα το 50.

Η αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. στηρίχθηκε στα ακόλουθα κριτήρια:

 • Αναγκαιότητα εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο τομέα
 • Κριτήρια επιλογής πέραν των τυπικών
 • Προοπτικές για τους αποφοίτους
 • Συνεργασίες στην εκπαίδευση με Πανεπιστήμια / Ερευνητικά Κέντρα
 • Δομή προγράμματος – Διδασκόμενα μαθήματα
 • Διεθνής αναγνώριση Υπευθύνου Π.Μ.Σ. / Διοικούσας Επιτροπής
 • Βιωσιμότητα Π.Μ.Σ.
 • Ύψος διδάκτρων
 • Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ο τομέας της Γυναικείας Αναπαραγωγής και Ενδοκρινολογίας έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη τόσο από βιολογικής όσο και από ιατρικής ερευνητικής προσέγγισης. Στις Δυτικές κοινωνίες, η ανθρώπινη αναπαραγωγή και η λειτουργία των ενδοκρινικών αδένων δέχονται τις επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου (π.χ. μόλυνση του περιβάλλοντος, κακή διατροφή, ακτινοβολίες) και της ανάπτυξης του αστικού τρόπου ζωής (stress). Παράλληλα, η ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία οδήγησε σε αύξηση του μέσου όρου της ηλικίας τεκνοποίησης. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτών των παραγόντων οδηγεί συστηματικά σε μείωση της γεννητικότητας.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών αποφάσισαν να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», θεωρώντας ότι αυτό συμβάλλει στην επιλογή και δημιουργία λειτουργών υγείας με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο στο αντικείμενο της Γυναικείας Αναπαραγωγής και Ενδοκρινολογίας.
Είμαστε βέβαιοι  ότι μεταξύ των φοιτητών αυτού του προγράμματος θα βρίσκονται πολλοί εκ των μελλοντικών ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών αυτού του τομέα.

Σκοπός Π.Μ.Σ.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» είναι να προάγει την εις βάθος εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα της γυναικείας αναπαραγωγής και της ενδοκρινολογίας μέσω της διαδικασίας επιμόρφωσης από ειδικούς βασικής και κλινικής έρευνας. Το επιστημονικό αντικείμενο της γυναικείας αναπαραγωγής έχει έντονα διευρυνθεί κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για πολλές διαφορετικές ειδικότητες της ιατρικής (μαιευτική/γυναικολογία, ενδοκρινολογία, νεογνολογία, μαιευτική ιατρική -obstetric medicine-, παθολογική ανατομία, κ.λπ.) καθώς και συναφείς επιστήμες (βιοχημεία, βιολογία, μαιευτική, κ.λπ.). Στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο δεν υπάρχει, εξ όσων γνωρίζουμε, άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που να συγκεράζει όλο το επιστημονικό περιεχόμενο της γυναικείας αναπαραγωγής απευθυνόμενο σε όλες αυτές τις διαφορετικές ειδικότητες και επιστήμες. Με αυτό τον τρόπο το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. προετοιμάζει επιστήμονες για ακαδημαϊκό έργο δίνοντας τους τις βάσεις για την επιτέλεση αυτόνομου ερευνητικού έργου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών προς όφελος του γνωστικού ερευνητικού αντικειμένου που υπηρετεί.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» απευθύνεται σε αποφοίτους Πανεπιστημιακών τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας (καθώς και πτυχιούχους αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής), Τ.Ε.Ι. του τμήματος Μαιευτικής και λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων.

Διάρκεια σπουδών
Το Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» είναι διετές. Περιλαμβάνει τρία εξάμηνα σπουδών με θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου, και εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του τέταρτου εξαμήνου σπουδών.

Τί προσφέρει

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» (MSc in “Research on Female Reproduction”).
 • Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά.
 • Ετήσια χορήγηση υποτροφίας με το τέλος του τρίτου εξαμήνου (προκήρυξη μέχρι δύο θέσεων και διαδικασία συνέντευξης), προκειμένου για την εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής εργασίας σε αντίστοιχα συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού, κατόπιν προ-συνεννόησης των δύο τμημάτων.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης όλων των θεωρητικών μαθημάτων, με μορφή webinar, για τους «απομακρυσμένους» φοιτητές.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης, με μορφή webinar, μαθημάτων από καταξιωμένους ειδικούς διδάσκοντες σε ξένα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
 • Συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε θέματα Γυναικείας Αναπαραγωγής και Ενδοκρινολογίας από τον ιστοχώρο μας: ανάρτηση Σεμιναρίων, Ημερίδων που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. ετησίως (κάθε Νοέμβριο και Μάιο), συναφών Συνεδρίων κ.ά.).

Κόστος σπουδών

Kόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 1.800 Ευρώ ανά Έτος Σπουδών (900 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών).
Η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ανά εξάμηνο σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καθενός εκ των τριών εξαμήνων καθώς και για την ολοκλήρωση των σπουδών με την κατάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας και την εκπόνησή της στο πλαίσιο του τέταρτου εξαμήνου.

 
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.