14η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας “Διαβήτης στη ζωή της Γυναίκας”

14η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας
Διαβήτης στη ζωή της Γυναίκας

Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού “Αρεταίειον” Νοσοκομείο, Τμήμα Ενδοκρινολογίας,
Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο-Μαιευτήριο “‘Ελενα Βενιζέλου”

Σάββατο 14 Νοεμβρίου, 2015
Μαγγίνειο Αμφιθέατρο, “Αρεταίειον” Νοσοκομείο

Υπό την Αιγίδα:
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή”, (Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. – Τμήμα Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας)

Ελεύθερη συμμετοχή

Αφίσα Ημερίδας σε μορφή PDF

Επιστημονικό Πρόγραμμα σε μορφή PDF

Οργάνωση – Γραμματεία:
FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική
τηλ.: 210 6048 260, fax: 210 6047 457
e-mail: ipoliti@free-spirit.gr