Οικονομική ενίσχυση από την MSD Hellas

Ευχαριστούμε το Ιατρικό Τμήμα της MSD Hellas για την οικονομική ενίσχυση, ύψους €5.000, της ερευνητικής δραστηριότητας της Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού της Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Αρεταιείου Νοσοκομείου και του Π.Μ.Σ. «’Ερευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή».