18η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας “Ενδοκρινολογία της Γυναίκας στην Εφηβική Ηλικία”

18η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας
“Ενδοκρινολογία της Γυναίκας στην Εφηβική Ηλικία”

Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού “Αρεταίειον” Νοσοκομείο, Τμήμα Ενδοκρινολογίας,
Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο-Μαιευτήριο “‘Ελενα Βενιζέλου”

Σάββατο 16 Δεκαμβρίου, 2017
Μαγγίνειο Αμφιθέατρο, “Αρεταίειον” Νοσοκομείο

Υπό την Αιγίδα:
Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή”, (Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. – Τμήμα Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας)

Ελεύθερη συμμετοχή

Αφίσα Ημερίδας

Πρόγραμα Ημερίδας

Οργάνωση – Γραμματεία:
FREE SPIRIT
Θεσσαλονίκης 12, 153 44 Γέρακας, Αττική
τηλ.: 210 6048 260, fax: 210 6047 457
e-mail: iparissi@free-spirit.gr